Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Analýza parlamentních voleb v Rakousku 1986-2008 - diplomová práce

Analýza parlamentních voleb v Rakousku 1986-2008 - diplomová práce

Kategorie: Politologie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem diplomové práce je analyzovat rakouské parlamentní volby od roku 1986 po poslední volby konané v roce 2008. Pozornost je věnována analýze volebních výsledků na celostátní úrovni a na úrovní zemských volebních obvodů. Autor hledá odpovědi na otázku, jakou voličskou podporou disponují jednotlivé strany na celostátní úrovni a úrovni volebního obvodu a jak se tato podpora vzájemně liší. Dále se pak zabývá analýzou volebního systému a jeho vlivu na stranický systém Rakouska.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretické koncepty a pojmy
3.
Metody a nástroje výzkumu
4.
Volební systém
4.1
Současná podoba volebního systému
5.
Analýza parlamentních voleb 1986 - 2008
5.1
Parlamentní volby 1986
5.1.1
Celostátní výsledky
5.1.2
Volební podpora na úrovni zemských volebních obvodů
5.2
Parlamentní volby 1990
5.2.1
Celostátní výsledky
5.2.2
Volební podpora na úrovni zemských volebních obvodů
5.3
Parlamentní volby 1994
5.3.1
Celostátní výsledky
5.3.2
Volební podpora na úrovni zemských volebních obvodů
5.4
Parlamentní volby 1995
5.4.1
Celostátní výsledky
5.4.2
Volební podpora na úrovni zemských volebních obvodů
5.5
Parlamentní volby 1999
5.5.1
Celostátní výsledky
5.5.2
Volební podpora na úrovni zemských volebních obvodů
5.6
Parlamentní volby 2002
5.6.1
Celostátní výsledky
5.6.2
Volební podpora na úrovni zemských volebních obvodů
5.7
Parlamentní volby 2006
5.7.1
Celostátní výsledky
5.7.2
Volební podpora na úrovni zemských volebních obvodů
5.8
Parlamentní volby 2008
5.8.1
Celostátní výsledky
5.8.2
Volební podpora na úrovni zemských volebních obvodů
5.9
Zhodnocení volební účasti
6.
Volební podpora jednotlivých politických stran
6.1
Sociálně demokratická strana Rakouska – SPÖ
6.2
Rakouská lidová strana - ÖVP
6.3
Svobodná strana Rakouska - FPÖ
6.4
Zelení – Zelená Alternativa - GRÜNE
6.5
Liberální Fórum – LIF
6.6
Svaz pro budoucnost Rakouska - BZÖ
7.
Vývoj stranického systému na celostátní úrovni
8.
(Dis)proporcionalita
9.
Účinky volebního systému
10.
Volatilita
11.
Závěr

Úryvek

"4. Volební systém

Vývoj rakouského volebního systému po druhé světové válce byl relativně poklidný a bez většího počtu zásadních změn. Do roku 1970 se volilo ve dvou skrutiniích. V prvním skrutiniu se přidělovaly mandáty, kterých bylo 150, na úrovni volebních obvodů za pomocí Hagenbach-Bischoffovy kvóty . Pro postup do druhého skrutinia bylo nutné získat jeden mandát na úrovni volebního obvodu. Uzavírací klausule nebyla stanovena. Pokud tuto podmínky strany splnily, přerozdělovalo se na této úrovni pomocí d´Hondtova dělitele. V roce 1970 byl počet volebních obvodů zredukován na 9 a z Hagenbach-Bischoffovy kvóty se přešlo na kvótu Hareovu. Aktivní volební právo se snížilo na 19 let. Každá spolková země se tak stala prakticky jediným volebním obvodem. Na tomto podkladě se pak konstituovaly dva velké volební obvody – jeden tvořily tři východní země Burgenland, Vídeň a Dolní Rakousy a druhý zbytek spolkových zemí. Zvýšila se tím schopnost malých stran získat poslanecký mandát. V roce 1992 byl přijat nový volební zákon (Bundesgesetz über die Wahl des Nationalrates, BGBl. Nr. 471/1992), který s jistými úpravami platí dodnes. Počet úrovní přerozdělování se rozšířil na tři, byla stanovena uzavírací klausule a k volbám mohli jít lidé již od 18 let. Poslední úpravy volebního systému nastaly v roce 2008, kdy byla hranice aktivního volebního práva snížena na 16 let, pasivního z 19 na 18 let a volební období poslanců se prodloužilo ze čtyř na pět let. Přibyla také možnost korespondenčního hlasování. Počet skrutinií a způsob přepočtu hlasů na mandáty zůstal zachován.

4.1 Současná podoba volebního systému

Jak již bylo uvedeno výše, volby do Národní rady Rakouské republiky probíhají po volební reformě přijaté v roce 2008 každých pět let a volí se v nich celkem sto osmdesát tři poslanců. Volit může každý, kdo dovršil věku šestnácti let před 1. lednem roku, v němž se volby konají, má rakouské občanství a nebyl shledán vinným z úmyslného trestného činu a odsouzen k odnětí svobody v délce nejméně jednoho roku. Pasivní volební právo má občan Rakouska, jemuž nejpozději v den voleb bylo alespoň 18 let.
Pro účely voleb je Rakousko rozděleno do devíti zemských volebních obvodů, které jsou identické s jednotlivými spolkovými zeměmi. Dále se tyto zemské volební obvody dělí na čtyřicet tři regionálních obvodů.

Způsob volby je založen na poměrném listinném volebním systému. Podle podoby hlasování se jedná o systém s vázanou kandidátní listinou, kdy volič má k dispozici pouze jeden preferenční hlas a může tak do jisté míry ovlivnit pořadí na kandidátce. Distribuce jednotlivých mandátů probíhá na třech úrovních. V prvních dvou skrutiniích se pro přepočet hlasů na mandáty využívá tzv. Haerova kvóta. Výsledkem tohoto přepočtu je tzv. zemské volební číslo. V prvním skrutiniu tedy daná politická strana získá tolik mandátů, kolikrát je zemské volební číslo obsaženo v součtu hlasů odevzdaných pro tuto stranu. V rámci stany, která má nárok na mandát, se sestaví pořadí kandidátů na základě preferenčních hlasů voličů. Přednost mají ti, kteří získali alespoň tolik preferenčních hlasů, kolik činí polovina zemského volebního čísla, nebo nejméně šestinu z celkového počtu preferenčních hlasů, jež byly odevzdány pro kandidáty dané strany v regionálním volebním obvodě. Rozdělováno je nejvýše osm mandátů na obvod. Nárok na postup do druhého skrutinia mají pouze ty strany či formace, které získaly na regionální úrovni alespoň jeden přímý mandát nebo obdržely na celostátní spolkové úrovni minimálně 4 % hlasů. Každá ze stran obdrží tolik mandátů, kolikrát se do počtu hlasů získaných v druhém skrutiniu vejde volební číslo po odečtení všech mandátů přidělených v prvním skrutiniu. Mandáty zde získají přednostně ti kandidáti, jejichž suma preferenčních hlasů dosáhla zemského volebního čísla. Ostatní jsou distribuovány na základě pořadí na kandidátní listině. V jednotlivých obvodech se rozděluje v závislosti na velikosti země sedm až třicet pět mandátů. Pro postup to třetího skrutinia (federální spolková úroveň) platí stejné podmínky jako u druhého skrutinia. Oproti prvním dvěma úrovním jsou však v tomto skrutiniu mandáty distribuovány prostřednictvím D´Hondtova dělitele. Jednotlivé mandáty jsou pak následně přidělovány až do naplnění stanoveného počtu stranám s nejvyšším podílem na tomto dělení. V tomto skrutiniu jsou přerozdělovány všechny mandáty, i ty, které byly přerozděleny v prvních dvou skrutiniích. Na této úrovni již voliči nedisponují preferenčními hlasy, mandáty tak získávají lidé výše postavení na kandidátce. Pokud se na některé úrovni podaří rozdělit všechny mandáty, na dalších úrovních se již nerozděluje."

Poznámka

Diplomová práce z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Práce obsahuje velké množství tabulek a grafů. Čistý text je cca 49 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20783
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse