Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza slovenského zákona o ochraně spotřebitele

Analýza slovenského zákona o ochraně spotřebitele


Kategorie: Spotřebitelské chování

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve vypisuje obsah jednotlivých paragrafů zákona. Na jejich základě hodnotí přehlednost a přesnost jeho vyjádření.

Obsah

1.
Popis zákona
2.
Hodnocení

Úryvek

"Otázka ochrany spotrebiteľa patrí v dnešnej dobe k mimoriadne pálčivým témam, pretože spotrebitelia často utrpia ujmu svojou nevedomosťou alebo väčšou silou a vedomosťou obchodníkov. Odkedy na Slovensko prenikli veľké obchodné reťazce, je táto otázka čoraz frekventovanejšia, pretože spomínané zaplavili trh lacnými, no však vo veľkej miere, nekvalitnými výrobkami. Spotrebiteľ po zakúpení lacného tovaru mnohokrát nemá chuť naťahovať sa s obchodom o pár korún, a tak v podstate nevyužíva svoje spotrebiteľské práva.
Vo svojej práci by som chcela objasniť povinnosti obchodníkov, ktoré im z predávaného tovaru vyplývajú, a teda aj informovať spotrebiteľa o podmienkach, ktoré musí obchodník pri predávaní tovarov spĺňať, aby spotrebiteľ nekúpil už vopred jasne nekvalitný alebo zle zaopatrený výrobok.

Zákon o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb. zo 16.decembra 1992 v Druhej časti o povinnostiach pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb upravuje podmienky, za akých sa majú dané tovary predávať. Delí sa na paragrafy, kde sa každý zaoberá osobitnou otázkou predaja alebo poskytovania služieb.
§3 o poctivosti predaja výrobkov a poskytovania služieb hovorí, že výrobky sa majú predávať v správnych množstvách a mierach a v kvalite ustanovenej predpismi. Spotrebiteľ má právo prekontrolovať si dané náležitosti. Predávajúci má povinnosť upozorniť kupujúceho na zníženú kvalitu tovaru a všetok tovar musí správne účtovať.
§4 o hygienických podmienkach predaja tovaru a poskytovania služieb upozorňuje na podmienky, ktoré musí predávajúci spĺňať pri predaji svojich výrobkov. Tieto podmienky sú zakotvené v § 10 a 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100 (oznámenie č. 195/1996 Z. z.)."

Poznámka

Práce je psaná slovensky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4535febeb2c79.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
zakon_o_ochrane_spotrebitele.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse