Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Spotřebitelské chování

Referáty spotřebitelské chování

Název Goodness Staženo

Nákupní chování spotřebitele

Tato práce rozebírá chování spotřebitele. V úvodu definuje spotřebitelský trh a zákazníka. Seznamuje s druhy chování spotřebitele, zejména s faktory, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Spotřebitelské chování

538x

Consumer Insights - nové trendy v hodnocení trhu

Práce představuje nové trendy v hodnocení zboží zákazníkem. Jedná se o výzkum poptávky trhu a způsobů reklamy na základě pouhého pozorování spotřebite... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Spotřebitelské chování

349x

Mezní užitek a chování spotřebitele, struktura trhu

Práce se zabývá mezním užitkem a chováním spotřebitele. V první části autor definuje užitek a rozlišuje jej na celkový a mezní. Dále se zaobírá přebyt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Spotřebitelské chování

244x

Ochrana spotřebitele

Práce je přehledem problematiky ochrany spotřebitele z pohledu Evropské unie. Směrnice jsou adresovány členským státům EU a ty mají povinnost je trans... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Spotřebitelské chování

197x

Faktory ovlivňující chování spotřebitele na trhu

Seminární práce do předmětu Marketing v obchodě v obecné rovině vysvětluje, které faktory ovlivňují chování spotřebitele na trhu, a ukazuje, v jakém j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Spotřebitelské chování

185x

Výzkum spotřebitele

Práce se zabývá výzkumem spotřebitele. Uvádí model spotřebního chování. V rámci osobní a psychologické charakteristiky ovlivňující spotřební chování p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Spotřebitelské chování

160x

Muzeum - racionalita, užitek a specifika chování spotřebitele - esej

Práce se zamýšlí nad tím, kteří lidé navštěvují muzea a ukazuje, které faktory při rozhodování zda navštívit, nebo nenavštívit tuto instituci, vstupuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Spotřebitelské chování, Humanitní - ostatní

152x

Ochrana spotřebitele vs. reklamace

Tato práce obsahuje teoretickou část (úpravu reklamace v právní systému ČR) a praktickou část, kde je rozebrán skutečný případ reklamace. Na závěr je ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Spotřebitelské chování

139x

Analýza slovenského zákona o ochraně spotřebitele

Práce nejprve vypisuje obsah jednotlivých paragrafů zákona. Na jejich základě hodnotí přehlednost a přesnost jeho vyjádření.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Spotřebitelské chování

124x

Zadluženost obyvatel v ČR

Práce se zabývá vývojem zadluženosti obyvatel v ČR. Popisuje jeho důvody, typy zadlužení a jeho dopady.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Spotřebitelské chování

98x
1  2  3  »