Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza stavu personálu METRONOM a.s. za rok 2004. Návrhy opatření ve prospěch zvýšení výkonnosti - miniprojekt

Analýza stavu personálu METRONOM a.s. za rok 2004. Návrhy opatření ve prospěch zvýšení výkonnosti - miniprojekt

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovaný miniprojekt, který předcházel práci č. 7014. Tento miniprojekt se věnuje podrobné analýze stavu personálního stavu společnosti Metronom a.s. a návrhům na změnu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.
Analýza stavu personálu
3.1.
Stav a trendy vývoje lidských zdrojů v ČR
3.2.
Základní hospodářské ukazatele dosažené v roce 2004 ve vztahu k personálu
3.3.
Hlavní strukturální a kvantitativní parametry
3.4.
Hlavní kvalitativní parametry personálu
3.5.
Stav personálu společnosti v roce 2004
4.
Návrhy opatření ve prospěch zvýšení výkonnosti personálu společnosti
5.
Závěr
6.
Použitá literatura

Úryvek

"3. Analýza stavu personálu
3.1. Stav a trendy vývoje lidských zdrojů v ČR

Významné aspekty s globálním dopadem na vývoj lidských zdrojů:
 Současný demografický vývoj je charakterizován především mimořádnou nepravidelností. Přetrvává pokles porodnosti a stárnutí obyvatelstva.
 Počet cizinců dlouhodobě žijících v ČR vykazuje určitý nárůst. K 31.12.2004 dosáhl hodnoty cca 250 tisíc cizinců, což odpovídá 2,3% populace. Z uvedeného počtu cizinců žijících v ČR je jich cca 68% (170 tisíc) ekonomicky činných.
 Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR v roce 2004 zaznamenával ve srovnání s rokem 2003 určitý pokles a k 31.12.2004 dosáhl hodnoty 9,5% (hodnota stejného období roku 2003 10,3%). Přetrvávají výrazné regionální rozdíly v míře nezaměstnanosti.
 V souvislosti se vstupem ČR do EU v květnu 2004 se očekávalo, že vedle růstu národního hospodářství dojde i k dalšímu nárůstu celkového objemu stavební výroby. Tato očekávaní se naplnila nejen v segmentech dopravy a infrastruktury, ale i v dalších segmentech (bytová výstavba, průmysl aj.).
 Stavebnictví v roce 2004 zaznamenalo růst, který byl v jednotlivých čtvrtletích diferencovaný. Stavební výroba meziročně reálně vzrostla o 9,7%, nejvíce od roku 1993.
 Celková zaměstnanost ve stavebnictví (dle údajů ČSÚ) se ve čtvrtém čtvrtletí 2004 zvýšila o 2,9%, zvýšil se počet zaměstnanců a mírně klesl počet osob samostatně výdělečných činných. Počet zaměstnanců vzrostl v roce 2004 o 158 tisíc osob, z toho bylo 104 tisíc manuálně pracujících na stavebních pracích (o 2,9%).
 V souvislosti se vstupem ČR do EU, se v sektoru stavebnictví (alespoň v bližším časovém horizontu) nepředpokládá výraznější odliv pracovní síly do zemí EU ani příliv pracovní síly z vyspělých zemí EU. V delším časovém horizontu by se však mohl začít projevovat určitý příliv pracovní síly z nových členských zemí EU, ve kterých se bude mzdová úroveň pohybovat pod hladinou v ČR.

3.2. Základní hospodářské ukazatele dosažené v roce 2004 ve vztahu k
personálu

Stavební trh v ČR je vysoce konkurenční, k čemuž přispěla i expanze mezinárodních stavebních korporací. Současně pokračuje koncentrace původních českých stavebních kapacit do velkých skupin.

Metronom a.s. zvýšením obratu v roce 2004 na 17,1 mld. Kč a dosahovaným 5% podílem na trhu stavebních prací, si upevnil svoji přední pozici na trhu stavebních prací v ČR. Celorepublikově dominuje v segmentu podzemních staveb, trvale posiluje svůj vliv v dopravních stavbách a infrastruktuře. Při trvalém růstu produktivity práce a zisku zvyšuje svůj vliv v regionech ČR a SR.

Metronom a.s. se dlouhodobě řadí mezi nejprestižnější zaměstnavatele v rámci odvětví stavebnictví ČR a prezentuje se jako stabilní společnost s vysokou zakázkovou naplněností, s kreditem vnější i vnitřní serióznosti, organizační a technické vyspělosti, rozvinutým systémem řízení lidských zdrojů. Využíváním nástrojů personálního marketingu aktivně informuje širokou i odbornou veřejnost o svém zájmu získávat a zaměstnávat kvalitní, erudované odborníky a specialisty, včetně absolventů, zejména vysokých škol. S ohledem na uvedené faktory se ji daří doplňovat personál z řad uchazečů o zaměstnání z trhu práce, splňujících požadované kvalifikační a odborné předpoklady. V roce 2004 oslovilo firmu cca 4 838 zájemců o zaměstnání, z toho asi 670 nových absolventů VŠ. Na jednoho nově přijatého zaměstnance je evidováno v průměru 13,2 uchazečů o zaměstnání (skutečnost roku 2003 – 10 uchazečů)."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, grafy a schémata.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8825
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse