Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza výchovného potenciálu zvolené disciplíny - orientační běh

Analýza výchovného potenciálu zvolené disciplíny - orientační běh


Kategorie: Tělesná výchova - teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, Ostrava - Mariánské Hory

Charakteristika: Stručná charakteristika orientačního běhu. Zdravotní aspekt - pohybová aktivita (OB) jako součást životního stylu, kategorie (pěší OB, lyžařský OB, na horských kolech (MTBO), pro vozíčkáře (Trail)), disciplíny. Pravidla, doping a fair play.

Obsah

1.
Stručná charakteristika orientačního běhu
2.
Zdravotní aspekt
3.
Pravidla, doping a fair play.

Úryvek

" Mou zvolenou disciplínou v této seminární práci je orientační běh..
Orientační běh je moderní sportovní odvětví vytrvalostního charakteru, při němž je nutno se správně a rychle orientovat v neznámém terénu. Při závodě se hledají kontroly ve stanoveném pořadí a v nejkratším možném čase. Cestu mezi kontrolami si každý volí podle vlastní úvahy za pomoci mapy, buzoly a stručného popisu kontrol. O úspěchu v závodě rozhoduje tedy správná orientace a rychlý běh

Zdravotní aspekt OB:
Asi největší krása orientačního běhu tkví v jeho provázanosti s přírodou. Sportoviště může být každý les i městský park. Při samotném závodě se závodníci pohybují ve zdravém prostředí na čistém vzduchu. Běh po měkké lesní půdě neničí klouby tak jako běh po asfaltu.
V lese bez diváků závodníky nic nenutí jít až na hranici svých sil. Sami si volí tempo a není důležité, zda závod pojmou jako procházku či boj s časem. Závod (i trénink) se koná za každých klimatických podmínek, ať prší, sněží nebo svítí slunce.
Orientační běh tedy vychovává ke zdravému životnímu stylu, ať už se jedná o čisté prostředí nebo o otužování, či o prevenci obezity, infarktů a jiných nemocí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4468af6a55e80.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
analyza_vychovneho_potencialu_discipliny.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse