Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Anatomie a morfologie rostlin - přednášky

Anatomie a morfologie rostlin - přednášky


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, velmi nepřehledně, pouze strohým výpisem, shrnuje nejdůležitějších fakta ze semináře biologie, z oblasti anatomie a morfologie rostlin.

Obsah

1.
Rostlinná buňka
2.
Buněčná šťáva
3.
Chloroplasty
4.
Plastidy
5.
Barviva
6.
Histologie
7.
Tvorba letokruhů
8.
Sítkovice
9.
Cévy
10.
Kořeny
11.
Trojhranná lodyha
12.
Stonky jednoděložných rostlin
13.
Žilnatina vidličnatá

Úryvek

"Přítomnost mléčnic – mákovité, pryšcovité, ryzce.
Javor mléč obsahuje v listech mléčnice.
Medníky se nejčastěji vyskytují v květech.
Transpirační proud přivádí xylémem roztoky minerálních látek z půdního prostředí.
Nejnápadnějším projevem vlivu sezónního průběhu klimatu na strukturu a funkci xylému je tvorba letokruhů.
Letokruhy jsou výsledkem činnosti kambia.
Buňky dřeva vznikající v létě činností kambia jsou tlustostěnné a tvořeny relativně pomalu rostoucími buňkami (vzniká husté letní dřevo).
Vrby a topoly mají letokruhy široké v důsledku velké rychlosti růstu.
Mají vnější podmínky vliv na šířku letokruhů? ANO – při vysokých srážkách jsou široké letokruhy a při suchu jsou užší letokruhy.
V kořenech vyšších rostlin jsou cévní svazky paprsčité (radiální).
Proděravělé přepážky sítkovic se po skončení vegetačního období ucpávají kalózou.
Sítkovice jsou živé buňky sloužící zejména k transportu organických látek a živé elementy lýkové části cévních svazků, kterými je veden proud asimilátů.
Sítkovice jsou produktem činnosti kambia.
Při poškození sítkovic zabraňuje nežádoucím ztrátám cukrů z rostliny kalóza.
Vývojově původním typem vodivých elementů xylému jsou cévice.
Z uvedených skupin se tracheidy nevyskytují u chaluh a mechů.
Přítomnost cév (trachejí) charakterizuje až na některé výjimky všechny krytosemenné rostliny.
Cévy jsou tvořeny buňkami s odumřelým protoplastem, mají ztloustlé buněčné stěny a příčné přehrádky mezi buňkami se rozpustily.
Mohutně vyvinutá zpevňovací pletiva jsou typická pro dřeviny.
Pravé kořeny, stonky a listy existují pouze u vyšších cévnatých rostlin.
Výživu a růst rostlin zajišťují orgány vegetativní.
K vegetativním rostlinným orgánům patří kořen, stonek, list.
Analogické orgány vznikly přeměnou různých vývojových základů (jsou různého původu), i když vykonávají tutéž funkci a mají stejnou či aspoň podobnou stavbu.
Analogickým orgánem k listům cévnatých rostlin jsou u mechorostů fyloidy.
Trny dřišťálu a trnky jsou orgány analogické.
Kořen se vyvinul během evoluce kapraďorostů.
Kořen je orgán zpravidla podzemní (někdy i nadzemní) a vždy bez listů.
Části kořene od obvodu ke středu: kořenové vlásky, rhizodermis, prvotní kůra, endodermis, střední válec s cévním svazkem, dřeň."

Poznámka

Jedná se o neorganizovaný výčet fakt.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48cec654556ae.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Anatomie_morfologie_rostlin.doc (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse