Andragogika - otázky ke SZZk

Kategorie: Andragogika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se skládá z 24 vypracovaných státnicových otázek z andragogiky. Vysvětluje základní pojmy, věnuje se hlavní charakteristice andragogiky, popisuje její vývoj a také členění. Představuje související organizace a asociace, zabývá se výzkumnými metodami, definuje cílové skupiny ve vzdělávání dospělých, seznamuje s osobou andragoga a s mnoha dalšími tématy andragogiky. Kompletní seznam zpracovaných oblastí je uveden v desetinném obsahu.

Obsah

1.
Andragogika jako věda, předmět, historie vzniku
1.1.
Andragogika
1.2.
Subdisciplíny
1.3.
Tři způsoby chápání andragogiky
1.4.
Integrální pojetí andragogiky
2.
Základní andragogice pojmy
2.1.
Andragogika
2.2.
Výchova
2.3.
Vzdělávání
2.4.
Vzdělání
2.5.
Vzdělávání dospělých
2.6.
Péče
2.7.
Vztah výchovy a vzdělávání
2.8.
Učení
2.9.
Vyučování
2.10.
Celoživotní vzdělávání
2.11.
Systémové uspořádání
3.
Aplikované andragogice disciplíny
3.1.
Personální andragogika
3.2.
Sociální andragogika
3.3.
Kulturní andragogika
3.4.
Speciální andragogika
4.
Historické a společenské souvislosti vývoje andragogiky
4.1.
Antika
4.2.
Středověká scholastika
4.3.
Renesance
4.4.
18. – 19. století
4.5.
20. století
4.6.
Dějiny vzdělávání dospělých v ČR
5.
Současná andragogice teorie a praxe v ČR
5.1.
Současná situace v ČR
5.2.
Přední osobnosti současné české andragogiky
5.3.
Andragogika na vysokých školách
6.
Současný stav andragogiky ve světě
6.1.
Boloňská deklarace
6.2.
Lisabonský proces „Memorandum o celoživotním učení“
6.3.
Kodaňská deklarace
6.4.
Maastrichtské komuniké
7.
Stát a trh ve vzdělávání dospělých, regulační mechanismy státu
7.1.
Člověk
7.2.
Charakteristické znaky člověka
7.3.
Charakteristické znaky práce
7.4.
Systém dalšího profesního vzdělávání
8.
Vzdělávání dospělých v kontextu celoživotního učení (CŽU)
8.1.
Cíle, obsah, metody a formy CŽU
8.2.
Formální vzdělávání
8.3.
Vzdělávání dospělých v rámci CŽU
8.4.
Trojrozměrný pohled na celoživotní učení
9.
Analýza stávajícího systému vzdělávání dospělých, legislativa
9.1.
Strategie rozvoje CŽU v ČR
9.2.
Analytická část
9.3.
Hlavní strategické směry vzdělávání
9.4.
Návrhy opatření na podporu rozvoje CŽU
9.5.
Dlouhodobý záměr vzdělávání a jeho rozvoje
9.6.
Strategické směry
9.7.
Základní právní předpisy ve vzdělávání
9.8.
Strategické dokumenty pro vzdělávání ČR
9.9.
Národní program rozvoje vzdělávání v ČR
9.10.
Bílá kniha
10.
Organizace a asociace v ČR v oblasti vzdělávání dospělých (VD)
11.
Objekt a předmět andragogiky, cílové skupiny
11.1.
Důvody a cíle vzdělávání dospělých
11.2.
Typy institucí pro vzdělávání dospělých
11.3.
Organizace koordinující vzdělávání dospělých
11.4.
Cílové skupiny, typy a formy vzdělávání dospělých
12.
Základy andragogického výzkumu, metodologie a zpracování údajů
12.1.
Výzkumné metody
12.2.
Empirické metody výzkumu
12.3.
Zpracování údajů
13.
VD, charakteristika, současný stav
13.1.
Celoživotní vzdělávání je tvořeno
13.2.
Zaměření, dělení, nové formy
13.3.
Cílové skupiny, typy a formy VD
14.
Charakteristika profesního vzdělávání dospělých
14.1.
Profesní vzdělávání
14.2.
Nejčastější formy
14.3.
Profesní vzdělávání
14.4.
Učící se organizace
14.5.
Současné trendy v profesním vzdělávání – nabídka
15.
Charakteristika občanského a zájmového vzdělávání
15.1.
Zájmové vzdělávání
15.2.
Institucionální zajištění
15.3.
Občanské vzdělávání
16.
Firemní vzdělávání
16.1.
Metody vzdělávání
16.2.
Metody na pracovišti
16.3.
Metody mimo pracoviště
16.4.
Základní pojmy v kvalifikaci a rekvalifikaci
17.
Speciální skupiny ve vzdělávání dospělých
17.1.
Speciální andragogika
17.2.
Minority
17.3.
Sociálně znevýhodněné skupiny
17.4.
Skupiny ohrožené sociální exkluzí
17.5.
Programy EU – Grundtvig – vzdělávání dospělých
18.
Projekt a projektové řízení
18.1.
Projekt vzdělávací akce
19.
Andragogická didaktika
19.1.
Didaktické zásady
20.
Kurikulum a cíle ve vzdělávání dospělých
20.1.
Cíle
20.2.
Rozdělení cílů
20.3.
Výhody a nevýhody stanovení cílů
20.4.
Učební atmosféra
21.
Hlavní znaky profese andragoga, kvalifikace a kompetence
21.1.
Andragog
21.2.
Funkce lektora ve vzdělávacím procesu
21.3.
Kvalifikace a kompetence andragoga
22.
Andragogice komunikace
22.1.
Komunikace
22.2.
Sociální komunikace
22.3.
Andragogická komunikace
22.4.
Motivace
22.5.
Lidský organismus a motivace
22.6.
Konflikt a motivace
22.7.
Vůle a motivace
23.
Uplatnění vzdělávacích technologií
23.1.
Charakteristika moderních vyučovacích technologií
23.2.
Charakteristika distančního studia
23.3.
E-learning
24.
Nástroje uplatnění kvality, certifikace a akreditace
24.1.
Optimální systém řízení kvality v dalším vzdělávání
24.2.
Oborová certifikace institucí vzdělávání dospělých
24.3.
I. Systém certifikace vzdělávacích institucí
24.4.
II. Systém certifikace lektorů
24.5.
III. Akreditace vzdělávacích programů
24.6.
IV. Informační systém
24.7.
V. Integrovaný systém kvality v dalším profesním vzdělávání
24.8.
Uznávání dalšího profesního vzdělávání
24.9.
Blýskání na lepší časy
24.10.
Při VD je nutné respektovat
24.11.
Překážky a bariéry při VD a pracovního prostředí
25.
Poradenství ve vzdělávání dospělých
25.1.
Poradenské služby
25.2.
Podpůrná role
25.3.
Rozšíření vzdělávacích příležitostí
25.4.
Poradenské instituce podle cílových skupin dospělých

Úryvek

"2. Základní andragogické pojmy

1. Andragogika
Z řeckého andros = dospělý člověk, muž + agogé = vedení, výchova.

Andragogika je věda a výchově a vzdělávání dospělých a o péči o dospělé, respektující zvláštnosti dospělé populace a zabývající se její personalizací, socializací a enkultarizací.
(PhDr. Zdeněk Palán - vědec, teoretik, nejvýznamnější představitel rozvoje andragogiky. Snažil se odbourat monopol škol na vzdělávání dospělých. Prosazuje moderní pojetí vzdělávání dospělých).

Existují tři způsoby chápání andragogiky:

1. Věda o vzdělávání dospělých (PhDr. Milan Beneš) – uspokojuje zájmy a potřeby dospělých tvorbou vzdělávací nabídky. Tyto myšlenky jsou už překonány a nejsou úplně pravdivé.
2. Integrální chápání andragogiky (Dc.Vlad.Jochman) – andragogika je vědou o péči o člověka
a. oblast EDUKACE dospělých (podniková, občanská, kulturní výchova…)
b. oblast péče o lidi (personalistika, soc.péče, gerontologie, volný čas, rekreace, poradenství...)
c. funkcionální působení – působení okolního prostředí, MKP...
3. Hanselmannovo pojetí sociální andragogiky (švýc. sociolog Heinrich Haselmann) – preferoval sociální péči na úkor rozvíjení ducha. Tyto názory jsou už zastaralé.

Subdisciplíny andragogiky:
- Andragogická didaktika – teorie vyučování a vzdělávání dospělých
- Komparativní andragogika – srovnávací adr. (srovnávání zemí, nebo např. seniorů apod.)
- Gerontagogika – teorie vzdělávání gerontů (osob, které již překročily produktivní věk)

2. Výchova
Je to záměrné, cílevědomé působení na jedince s účelem změnit jeho psychické a fyzické vlastnosti.
Výchova je:
- intencionální – záměrné působení (např. škola)
- funkcionální – nezáměrné působení (např. vliv rodiny, skupiny, prostředí)

Výchova dospělých:
Názory na výchovu jsou velice rozporné.
a. Lev Nikolajevič Tolstoj – odpůrce výchovy dospělých
b. Hannah Arendtová
c. Jan Amos Komenský – počítal se vzděláváním dospělých
d. Herbert Wels
e. František Blížkovský"

Poznámka

Otázky ke státním závěrečným zkouškám z předmětu Andragogika na Univerzitě Jana Ámose Komenského. Většina práce je psaná v odrážkách. Obsahuje 1 tabulku a několik schémat, délka čistého textu je 78 stran. Klíčové pojmy jsou barevně a tučně zvýrazněny. Rozsah jednotlivých otázek je 1,5 až 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21625
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse