Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Andrew Lockie: Encyklopedie homeopatie

Andrew Lockie: Encyklopedie homeopatie


Kategorie: Biologie, Ostatní předměty

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zachycuje obsah jednotlivých částí knihy Encyklopedie homeopatie, jejímž autorem je Andrew Lockie.

Obsah

1.
Andrew Lockie: Encyklopedie homeopatie

Úryvek

"Většina z 336 stran encyklopedie je rozdělena na čtyři hlavní kapitoly, a to Teorie a praxe, Materia medica, Závažné choroby a Homeopatická samopomoc. V části Jak číst tuto knihu se snaží laickému čtenáři pomoci v orientaci v celém obsahu knihy.

Kapitola Teorie a praxe začíná na straně 10 a končí na straně 26. Autor se zde snaží představit základní principy homeopatie, její historický vývoj nebo její celkový rozvoj.

Kapitola Materia medica začíná na straně 27 a končí na straně 174. Kniha představuje přípravu homeopatických léčiv a jejich hlavních složek, zejména se jedná o rostlinné, minerální a živočišné přípravky. Jelikož se při přípravě léčiv pracuje i s jinými přípravky než s výše uvedenými, autor přiřadil k této kapitole i část zabývající se ostatními přípravky.

Kapitola Závažné choroby začíná na straně 175 a končí na straně 213. V této kapitole je zapsáno několik podkapitol. Tyto podkapitoly se čtenáři snaží ve stručnosti předložit informace týkající se základů nervového systému, oběhového systému nebo psychických problémů. V případě, že se osoba ještě nesetkala s léčitelem, je zde uvedena část knihy týkající se porady s léčitelem.

Kapitola Homeopatická samopomoc začíná na straně 214 a končí na straně 275. V této části jsou rozebrány nejzákladnější a nejběžnější se vyskytující fyzické problémy spojené například s nervovým systémem, ústy nebo trávicí soustavou, a snaží se laickým osobám pomoci při jejich řešení.

Stručný přehled A-Z je část obsahu zařazená na konec knihy. Jsou zde shrnuty hlavní možné léčebné účinky 322 přípravků. Přípravky jsou abecedně uspořádány podle běžně užívaných homeopatických názvů. Část léčiv začínajících na CH je zařazen pod písmenko „C“.

Rejstřík se rozprostírá na stranách 312 až 331. Rejstřík je uveden na konci knihy. Jsou zde uvedena hlavní hesla léčiv a nemocí. Téměř u všech hesel je uvedena strana, na které se vyskytuje.

V části se jménem Poděkování se autor a vydavatel snaží poděkovat všem spoluautorům, přispěvatelům a podporovatelům.

Celou knihu doprovází velmi bohatá obrazová dokumentace, zejména fotografie situaci souvisejících s dějem knihy, poté jsou zde zařazena zobrazení obrazů, soch nebo květin. Téměř u všech zobrazení jsou uvedeny doplňující a vysvětlující popisky.

Informační boxy jsou zaznamenány od prvních po poslední stránky knihy. Snaží se co nejlépe rozvíjet a doplňovat příslušný text."

Poznámka

obchodní akademie

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x517a81dac2443.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
A_Lockie_Encyklopedie_homeopatie.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse