Název Goodness Staženo

Paul Dowswell: Velká ilustrovaná encyklopedie: fyzika, chemie, biologie

Práce v základních bodech přibližuje strukturu, témata a další prvky obsažené v knize Velká ilustrovaná encyklopedie: fyzika, chemie, biologie Paula D... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Biologie, Chemie, Fyzika

75x

Krytosemenné rostliny

Práce věnovaná krytosemenným rostlinám nejprve krátce seznamuje s jejich znaky a podrobněji se věnuje reprodukčním orgánům této skupiny. Další části s... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie


71x

Andrew Lockie: Encyklopedie homeopatie

Práce zachycuje obsah jednotlivých částí knihy Encyklopedie homeopatie, jejímž autorem je Andrew Lockie.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie, Ostatní předměty

68x

Dana Jelenová: Svět zvířat: Velká obrazová encyklopedie

Práce popisuje, jaké části obsahuje a jaké informace poskytuje kniha Svět zvířat: Velká obrazová encyklopedie odpovědné redaktory Dany Jelenové.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

56x

Hormony

Práce se stručně zmiňuje o regulacích v organismu, dále popisuje endokrinní a exokrinní žlázy a charakterizuje hormony. Poté se podrobně věnuje endokr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie, Zdravotnická škola

14x

Svaly lidského těla

Zápisky z hodin biologie ve formě tabulky nabízí charakteristiku svalů lidského těla. Kromě českého názvu jsou uvedeny latinské ekvivalenty. Autor pop... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

4x

Obecná biologie, viry a prokaryotické organismy a jednobuněční

Práce, která je kombinací výpisků z knih a zápisků z hodin, na většině svého prostoru probírá poznatky z obecné biologie a v závěru se věnuje také vir... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie


3x

Rostliny

Kombinace výpisků z knih a zápisků z hodin přináší přehledný výklad o rostlinách. První část je věnována anatomii a morfologii rostlin, tedy rostlinný... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie


2x

Živočichové

Práce založená na kombinaci výpisků z knih a zápisků z hodin přehledně a za doprovodu řady obrázků zpracovává téma živočichů. Nejprve se věnuje jejich... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie


1x

Biologie-Cévní soustava člověka

Práce obsahuje výpisky na téma cévní soustava člověka z předmětu biologie. Popisuje funkce tělních tekutin či krve, dále pak krevní skupiny či imunitu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

0x