Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Anglická gramatika

Anglická gramatika

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je heslovité shrnutí anglické gramatiky. Zabývá se jednotlivými slovními druhy a jejich specifiky.

Obsah

1.
Podstatné jméno
1.1
Člen
1.2
Pád
1.3
Číslo
2.
Přídavné jméno
2.1
Stupňování
2.2
Srovnávání
3.
Číslovky
3.1
Základní
3.2
Řadové
3.3
Násobné
4.
Zájmena
4.1
Osobní a přivlastňovací
4.2
Zdůrazňovací a zvratná
4.3
Ukazovací
4.4
Tázací
4.5
Vztažná
4.6
Neurčitá
5.
Slovesa
5.1
Be – have
5.2
Způsobová
5.3
Významová
5.4
Užití časů
5.6
Trpný rod
5.7
Způsoby
5.8
Přechodníky
5.9
Gerundium
6.
Věta
6.1
Nepřímá řeč
6.2
Vazba předmětu a podmětu s infinitivem
6.3
Druhy věty
6.4
Spojky
6.5
Slovesné vidy
7.
Předložky – z, do, o, na, nad, pod, mezi, za, po, u, přes před

Úryvek

„Člen
Angličtina má člen neurčitý a, člen určitý the. Neurčitý člen nemá množné číslo, může tu však být zájmeno some.
Před vyslovovanou samohláskou má neurčitý člen podobu an.
Určitý člen se užije pro určitou, známou osobu nebo věc. Nepočitatelná podstatná jména nemají člen, jména látková však mohou mít some.
U vlastních jmen člen není u osobních jmen a příjmení, u názvů zemí, měst, hor, jezer a ostrovů, dále u jmen ulic, náměstí a institucí, je-li první složka vlastní jméno. Člen je u názvů zemí složených z obecných slov, názvů moří, řek, pohoří a souostroví.
Abstrakta patří k nepočitatelným, a nemají tedy člen (pokud jsou užita obecně).
Jména dní, svátků, měsíců, ročních období, denních jídel a her jsou bez členu, pokud jsou užita obecně.
Pád
Angličtina má jen přivlastňovací pád. V jednotném čísle koncovka – s následuje po apostrofu, u pravidelného množného čísla se píše jen apostrof. Užití je omezeno na přivlastňování osobám a na časové, měrové a váhové údaje.
Ostatním českým pádům odpovídá spojení podstatného jména s předložkami, např. of (2. pád), to (3. pád), of, about (6. pád), by (7. pád, původce), with (7. pád, nástroj).
Číslo
Podstatná jména označující kolektiv mají sloveso v množném čísle, máme-li na mysli jednotlivé členy kolektivu, v jednotném čísle, chápeme-li kolektiv jako celek. Police a cattle mají sloveso pouze v množném čísle.
Přídavné jméno
Stupňování
Jednoslabičná a dvojslabičná přídavná jména, zejména končící na –y, se stupňují příponami –er, -est. Třetí stupeň má člen určitý. Pravopisné zvláštnosti: po němém –e jsou přípomy –r, -st; -y se mění v –ie-; koncová jednoduchá souhláska se zdvojuje po krátké přízvučné samohlásce.
Tříslabičná a víceslabičná přídavná jména se stupňují opisně, pomocí more a most.
Srovnávání
Při stejné míře vlastnosti je spojka as … as (tak jako), v záporu též not so … as. Při různé míře vlastnosti je spojka than (než). Mnohem = much. Menší a nejmenší míra se vyjadřuje pomocí less (méně) a the least (nejméně).
Like i as znamenají „jako“, ale like vyjadřuje podobnost (není), as vyjadřuje totožnost (je).
Most před podstatným jménem = většina.
Most, last a least vytvářejí různé vazby (nanejvýš, aspoň, konečně, v neposlední řadě).
Last ve významu minulý a next příští se užívají bez členu.“

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistý text práce dosahuje cca 8 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2875
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse