Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Anglická syntax - slovník termínů

Anglická syntax - slovník termínů

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text je anglicko-česky psaným přehledem syntaktických termínů. Dělení angličtiny dle slovních druhů, větných členů, hlavních a vedlejších vět a jejich typů, základní jazykovědné termíny. Většina kategorií je uvedena anglickým příkladem.

Obsah

1.
Adjective
2.
Adverb
3.
Particle
4.
Numerals /quantifiers
5.
Determiner
6.
Ellipsis
7.
Genitive
8.
Imperative
9.
Infinitive
10.
It
11.
Language
12.
Conversion
13.
Quantifier
14.
Subject
15.
Predication
16.
Preposition
17.
Object
18.
Adverb
19.
Adverbial, adjunct
20.
Apposition
21.
Modification
22.
Reference
23.
Conjunction
24.
Determination
25.
Clause
25.1
Nominal clause
25.2
Adverbial clause
25.3
Relative clause
25.4
Clause element /clause constituent / sentence element
25.5
Sentence adverbial / modifier
25.6
Větný typ intenční podle funkce jazykového projevu (communication)

Úryvek

„Větný typ intenční podle FUNKCE jazykového projevu (communication)
sentence type: declarative, interrogative, imperative, exclamative sentence
komunikativní funkce : statement, question, command, exclamation

clause pattern (větný typ podle syntaktické stavby, slovesné valence) : SVO, SVA, SVC
interjectin (citoslovce) : uh, er, um
functional sentence prospective (aktuální členění větné)
adjunct, adverbial (adjunkt)
additive adjunct: We bought some beer as well
agent (agens, konatel)
apposition (přístavek)
absence of article (bezčlennost): from tip to toe
honorific function of article: Guinness is the beer.
asyndetic construction (bezespoječné spojní) Are there any questions, remarks, suggestions?
unmarked, neutral (bezpříznakový)
deixis (deixe)
denotation (denotace)
adverbial clause (verbless, non-finite) (doplněk podmětu°° !faux amis!)
object complement Co (doplněk předmětu)
subject complement Cs (jmenná část příudku)
complementation (doplnění)
scope of negation (dosah záporu)
ambiguity (dvojznačnost)
patient (trpitel ): Many PMs critized the Prime Minister
participant (účastník děje)
optional (fakultativní)
inflected language (flektivní jazyk)
inflectional ending (flektivní koncovka)
inflection (flexe)
gerund (gerundium) I prefer walking alone
sound (hláska)
utterance (jazykový projev)
minor sentence (jednočlenná věta)
non-finite verbs (jmenný tvar slovesný) : gerunds, infinitive, participle
nonfinite verb form (neurčitý tvar slovesný)
juxtaposition (justapozice)
recipient (recipient): I’ve found you a place
negative intensification: We didn’t like it at all
intensifier (intenzifikátor): It is extremely important.
complex sentence (souvětí podřadné)
subordinate (podřazený)
semi-clause (polovětná konstrukce), nonfinite clause, participle clause : – ing clause, infinitive clause
correlative pair (korelační spojková 2) = either…or; both…and; not only...but also; neither…nor
modifier (modikikátor)
morpheme (morfém): base, derivational, inflectional, grammatical, bound (vázaný), free
superordinate term, clause (nadřazený výraz, věta)
verbless sentence (neslovesná věta)
verbless sentence with subject (dvojčlenná věta)
subjectless sentence (jednočlenná věta)
multiple clause element (několika násobný větný člen)
case (pád)
parenthesis (parentéze, vsuvka)
lexical verb (plnovýznamové sloveso)
suppletion plural (supletivní plural) Sir – Gentlemen
pluralia tantum (pomnožná) cothes, economics
complex sentence (souvětí podřadné)
compound sentence (souvětí souřadné)
multiple sentence (složené souvětí)
derivation by feminine suffix (přechylování)
reason, cause (příčina)
vermobnominal predicate He became a successful actor“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18985
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse