Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Anglie, Francie a Nizozemí v období vrcholného novověku

Anglie, Francie a Nizozemí v období vrcholného novověku


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682, Hradec Králové

Charakteristika: Práce je zaměřena na maturitní otázku Anglie, Francie a Nizození v období vrcholného novověku. Za vlády Tudorovců, zejména však za Alžběty I. dochází v Anglii k rozvoji hospodářskému i kulturnímu. Vestfálský mír (1648), kdy Francie získala část Alsaska, Lotrinska a další drobná území v neprospěch Svaté říše římské a Pyrenejský mír (1659), kdy Francie získala Rossellon a část Cerdani v neprospěch Španělska, znamenalo jisté vítězství politiky Ludvíka XIII., ale především kardinála Julese Mazarina, prvního ministra, který nastoupil po smrti svého předchůdce, kardinála Richelieu.

Obsah

1.Anglie
1.1.
Tudorovci
1.2.
Stuartovci
1.3.
Hannoverská dynastie
2.
Francie
2.1.
Ludvík XII.
2.2.
Ludvík XIV.
3.
Nizozemí

Úryvek

"Tudorovci
Jindřich VII. Tudor (Lancastr) vláda: 1485 – 1509
- vzestup
syn Jindřich VIII. Tudor (1509 – 1547)
- katolík → 1534 - založena anglikánská církev (panovník v čele, zabaven majetek katol. církvi, zrušeny kláštery)
- Anglie (anglikáni) X Skotsko + Irsko (kalotíci)
- uchytilo se i luteránství a kalvinismus (v Anglii puritáni)
- 6 žen: Kateřina Aragonská, Anna Boleynová, Jane Seymourová, Anna de Cleve, Kateřina Howardová, Kateřina Parrová
Jindřich VI.
Marie Krvavá (rekatolizace)
Alžběta I. (1558 – 1603) ,,panenská královna“
- dcera Jindřicha VIII.
- alžbětinská doba
- kolonizace (pirátství i zakládání nových kolonií) → spory se Španělskem
- 1600 založena Východoindická společnost (podporování obchodu)
- vzestup moci, rozvoj hospodářský i kulturní
- investice
- respektovala velkou radu (,,předchůdce parlamentu“)
- 1588 – porazili španělskou Armadu v bitvě u La Manche → námořní velmoc
- konflikt se skotskou královnou Marií Stuartovnou (popravena)
- korzár – Francis Drake, Walter Raleigh (pojmenoval část severoamerického území Virginie)
- poslední z rodu Tudorovců na trůně
Stuartovci
Jakub I. (1603)
- 1. Stuartovec na anglickém trůnu
- skotský král
- syn Marie Stuartovny
- 1603 - personální unie Skotska + Anglie
- prosazují absolutismus (zákonná, soudní a výkonná moc)
- prosadili puritánství = anglický kalvinismus (1600 rozdělení na presbyteriány a kongregacionalisty)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55f742a255eb7.zip (433 kB)
Nezabalený formát:
Anglie_francie_nizozemi.pdf (448 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse