Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Antiautoritativní pedagogika, černá anti- pedagogika, descholarizace

Antiautoritativní pedagogika, černá anti- pedagogika, descholarizace


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje antiautoritativní pedagogiku, černou antipedagogiku a nakonec i descholarizaci.

Obsah

1.
Antiautoritativní pedagogika
2.
Černá anti-pedagogika
3.
Descholarizace

Úryvek

"Antiautoritativní pedagogika - kritika dosavadního školství a autoritativnost tradiční výchovy, došlo k velké radikalizaci studentů, studentské bouře, reformy na vysokých školách, politická a společenská krize autority. (slovník cizích slov on-line). Antipedagogika se liší od antiautoritativní pedagogiky tím, že odmítá výchovu vůbec. Výchova podle ní deformuje.

Černá anti – pedagogika
Je nejradikálnější směr antipedagogiky, Prokop uvádí: „je obžalobou každé vědy o výchově, každé výchovné teorie, současná výchova v sobě nese násilí, totalitarismus, mystifikaci, nebo dokonce až nepřátelství vůči dítěti.“ (Prokop, 2005, s. 235). Singule k tomuto píše: „sama výchova a stejně tak i žák jsou vynálezem vychovatelů“. (Singule, 1992, s. 31).
Millerová uvádí: „Snahou antipedagogů není apelovat na rodiče, aby se jinak chovali ke svým dětem, ale vyvolat u dospělých nový postoj a informace o dítěti. O kolik jim nebude umožněno poznání, co se vlastně stalo v jejich vlastním dětství, o tolik jejich určitá část zůstane zmrazená a jejich citlivost k pokořování dětí jim bude lhostejná. Všechny výzvy po lásce, solidaritě a milosrdenství budou bezvýsledné tak dlouho, dokud budou chybět důležité předpoklady k mezilidskému pochopení a vzájemnému porozumění.“ (Millerová, 2001, s. 10-11).

Descholarizace
Radikální alternativa vzdělávání – descholarizace, odlišuje se svou koncepcí zásadě tím, že existenci školy popírá jako nežádoucí. Průcha uvádí: „školu považuje za instituci, která má odemřít a zaniknout. Tento myšlenkový proud je vyjadřován termínem descholarizace, resp. odškolnění“. (Průcha, 2004, s. 73). Uvedený termín vstoupil do mezinárodní komunikace v souvislosti s knihou amerického sociologa a sociálního ekologa Ivana Illiche (1926-2002) Deschooling Society (1971). U nás publikována jako Odškolnění společnosti (2001). Nakladatelství Kosmas tuto knihu definuje: „Ivan Illich v knize ostře kritizuje současnou školu a požaduje její likvidaci. Školy v rozvinuté společnosti jsou podle něj vším jiným, jenom ne místem vzdělávání. Změnu této situace vidí právě v odškolněné společnosti, tedy společnosti, která zásadně změní stávající formu školy“. (internetové knihkupectví Kosmas on-line).
Cíle výchovy dle Štrynclové: „zdůrazňování osobnosti dítěte, jeho svobody a autonomie, pojetí dítěte jako bytosti, která je schopna sama o sobě rozhodovat a řídit svůj vlastní vývoj“. Dále uvádí: „antipedagogika narušuje vžitý mýtus o nutnosti záměrného vychovávání nedospělých, zatímco pedagogika antiautoritativní tyto tradiční pozice zcela neopouští.“ (Štrynclová, 2003, s. 9).
Důsledkem zjištění, že zážitky z dětství se podstatnou měrou podílejí na utváření osobnosti, byly snahy nalézt novou výchovu, která by nevedla ke vzniku neuróz a dalších psychických poruch. V počáteční optimistické fázi psychoanalýzy převládala víra v možnost úplně vyloučit vznik neuróz tím, že budou odstraněny chyby ve výchově. (Štryncová, 2003, s. 15)."

Poznámka

Dubnický technologický institut

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: antiautoritativni_pedagogika.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Antiautoritativni_pedagogika.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse