Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Antická a středověká literatura - maturitní otázka

Antická a středověká literatura - maturitní otázka


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Heslovitě psaná práce se skládá ze dvou částí. V první části se autor věnuje antické literatuře. Popisuje její rysy, v jednotlivých obdobích vypočítává hlavní autory a jejich díla. Druhá část se pak zabývá literaturou středověkou. Zaobírá se problematikou trojího lidu, středověkými žánry, epikou a na závěr lyrikou.

Obsah

1.
Antika
1.1
Rysy
1.2
Období archaické
1.2.1
Homér
1.2.2
Anakreon
1.2.3
Sapfó
1.2.4
Ezop
1.3
Období attické
1.3.1
Sofoklés
1.3.2
Euripidés
1.3.3
Aristofanés
1.4
Období římské
1.4.1
Plautus
1.4.2
Cicero
1.4.3
Ovidius
1.4.4
Vergilius
1.4.5
Seneca
2.
Středověká literatura
2.1
Trojí lid
2.2
Žánry
2.3
Epika
2.3.1
Keltské příběhy
2.3.1.1
Tristan a Izolda
2.3.2
Francká říše - Píseň o Rolandovi
2.3.3
Německo - Píseň o Nibelunzích
2.3.4
Španělsko - Píseň o Cidovi
2.3.5
Anglie – Beowulf
2.3.6
Kyjevská Rus – Slovo o pluku Igorově
2.4
Lyrika

Úryvek

„Středověká literatura
- společnost se dělí na trojí lid:
1) Panský lid – šlechta
2) Kněžský lid
3) Poddanský lid

- velký vliv křesťanství
- legendy – Aura (=legenda zlata), sepsal Jakub de Voragine
- náboženské hry – Pierre Abelard – kněz, psal Dopisy Heloise
- objevovaly se lidové prvky – makaronismy – dvojjazyčné texty – u nás – Mastičkář
- ságy – severská literatura
- byliny – Kyjevská Rus (Bylo, nebylo)
- junácké zpěvy – Jižní Slované

EPIKA
Keltské příběhy
Tristan a Izolda
O králi Artušovi
- hledají svatý Grál
Francká říše
Píseň o Rolandovi
- rytíř krále K. Velikého
- bojoval x Arabům, měl Durandal – meč, Olifant – roh
Německo
Píseň o Nibeluncích
- o pohádkovém pokladu u skřítků
Španělsko
Píseň o Cidovi
Anglie
Beowulf
Kyj. Rus
Slovo o pluku Igorově

LYRIKA
- milostné písně – potulní studenti (Fr – trubadúři, Ně – Minnesengři, Ang – Minsteři)
- alba
- pastorely
- kanzóny
- epištoly
- fabliaux- veršovaný zvířecí epos“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ac764b91b8f1.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Anticka_a_stredoveka_literatura.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse