Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Antropogeneze a pravěk

Antropogeneze a pravěkKategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky sledují v hlavních momentech vývojové formy člověka a společenské uspořádání, hospodářství či kulturu jednotlivých etap pravěku.

Obsah

1.
Periodizace pravěku
2.
Vývoj hominidů – paleolit
3.
Pravěké umění
4.
Mezolit
5.
Neolit
6.
Eneolit
7.
Doba bronzová
8.
Doba železná
9.
Doba římská

Úryvek

"PRAVĚK

Periodizace pravěku
1. a) Doba kamenná = paleolit
starší – 3 mil 250 tis. let př.
střední – 250 tis. – 40 tis. př.
mladší – 40 tis. – 10 tis. př.
b) Střední doba kamenná = mezolit (10 tis. – 7 tis. př.)
c) Mladší doba kamenná = neolit (7 – 5 tis. př.)
d) Pozdní doba kamenná = eneolit (5 – 3 tis. př.)
2. Doba bronzová (3 tis. – 750 př.)
3. Doba železná
a) halštatská (750 – 400př.)
b) laténská (400 – 0)
4. Doba římská (0 – 400 n.)

VÝVOJ HOMINIDŮ = PALEOLIT
Lidoop- páteř do C, ostré zuby, nadočnicové oblouky
Člověk – menší zuby, palec v opozici, esovité zakřivení páteře, jemné rysy v obličeji, ochlupení, vzpřímená postava
Proconsul Africanus
- bezprostřední předchůdce
- 20 mil. let př., východní Afrika
Ramapithekus
- 12 mil. let př., východní Asie, Evropa, vých. Afrika
- chůze po zadních → umožnění sběru bobulí, oříšků,...
- nebyla vzpřímená postava jako u člověka
Australopithekus
- jižní Afrika, Etiopie
- vědomě používal nástroje (větve kosti,...)
- důležitý mezistupeň přechodu k člověku – Australopithekus Afarensis – 4 mil. let př. – Lucy (nalezena v Etiopii)
Australopithekus Africanus – 50 kg, před 3 mil let
Homo Habilis = člověk zručný
- opravdový předchůdce člověka
- 2 mil. let př., Tanzanie, Keňa
- výrazné palce u nohou (pohyb), lépe utvořená dlaň (uchopení předmětu do rukou – kámen)
- opracovával kameny (odřezávání masa,...)
Homo Erectus = člověk vzpřímený
- nalezen v 19. stol. na Jávě
- lovil v tlupách, naháněli zvěř na okraje srázu
- nástroj – pěstní klín (škrábání rytí) – zpracování dřeva, kostí
- pozůstatky – Jáva, Asie, Evropa (Francie, Německo, Maďarsko), u nás Morava
starší paleolit – nejstarší v Číně – Pekingský člověk
- nejstarší ohniště světa na Dračí hoře, 6 m popela
- dorozumívali se posuňky, zvuky
- kanibalismus"

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně nebo podtržením.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5089429d1ee91.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Antropogeneze_pravek.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse