Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Antroposofie a waldorfské školství

Antroposofie a waldorfské školstvíKategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická, Beroun

Charakteristika: Práce popisuje historii antroposofie, její cíl a obsah a dává ji do souvislosti s waldorfským školstvím.

Obsah

1.
Historie antroposofie
2.
Cíl a obsah antroposofie
3.
Doklady o přítomnosti antroposofie ve WŠ
4.
Souhrn námitek proti waldorfskému školství
5.
Závěr

Úryvek

"*Jednostranné zaměření na duchovní stránku
- V současné době, kdy žijeme uprostřed technické civilizace, není podle názoru kritiků možné, aby člověk neznal materiální podstatu věcí a sil, nerozuměl kauzálním vztahům a nechápal tedy moderní svět. Povinností školy je proto pěstovat i tuto stránku a připravit děti na praktický život.
*Náboženský charakter školy
- WŠ, přes to že to popírají, mají nesporně nejen spirituální, ale přímo náboženské ideologie. Ostatně sama WŠ se na křesťanský charakter výchovy odvolává.
*Absence výchovy ke kritickému myšlení
- Podle Steinerových představ vede k pravému poznání meditace a intuice. Opomíjí kritické myšlení, zodpovídání otázek, hledání kauzality a výchova k vědeckému myšlení a racionálním testováním hypotéz.
*Nedemokratická výchova dětí ve WŠ
- Uplatňují principy ražené Steinerem, že rozhodující je vždy to, co pokládá za správné učitel. Žáci mají jeho autoritě bezpodmínečně věřit a vzhlížet k němu s úctou, musí se tvořit postoj oddanosti.
*Strnulost pedagogiky
-Klasická škola se snaží požadavkům společnosti s menšími nebo většími úspěchy plynule přizpůsobovat. Oproti tomu waldorfská pedagogika je neměnná, je svaté, co řekl Steiner. Steinerovo učení , filozofie i její praktické aplikace, se staly neměnným dogmatem, což už v principu je v rozporu s prudkou dynamikou kulturního vývoje společnosti.
*Námitky pedagogické
- Zastánci WŠ tvrdí, že waldorfská pedagogika není na Steinerově antroposofické filozofii závislá a že její principy jsou správné, ověřené zkušeností"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5280d4753a36a.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Antroposofie.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse