Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Aplikace ortézy u pacientů s parézami dolních končetin

Aplikace ortézy u pacientů s parézami dolních končetin

Kategorie: Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaobírá problematikou a zásadami aplikace FCP ortéz u pacientů s centrálními a periferními parézami na dolních končetinách. V klinické části popisuje periferní parézy, jejich anatomii, mechanizmy postižení a léze jednotlivých nervů. Dále charakterizuje centrální parézy, všímá si jejich etiologie, klinického obrazu a typů onemocnění. Ortotická část se zaměřuje na obecné rozdělení ortéz, jejich návrhy a na aplikaci FCP ortézy. V praktické části jsou řešeny kazuistiky dvou pacientů, kteří užívají ortézu typu FCP. Uvedeny jsou jejich základní údaje, závěry zdravotních vyšetření a postup výroby nové ortézy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Klinická část
2.1
Periferní nervy
2.1.1
Patofyziologické mechanizmy postižení periferního nervu
2.1.2
Klinický obraz poškození periferního nervu
2.1.3
Ochrnutí neboli obrna
2.2
Léze periferních nervů na dolních končetinách – pl. lumbosacralis
2.2.1
Léze nervů plexus lumbalis
2.2.2
Léze nervů plexus sacralis
2.2.3
Polyneuropatie
2.3
Centrální paréza
2.3.1
CMP (centrální mozková příhoda)
2.3.2
Poliomyelitida
3.
Ortotická část
3.1
KAFO (Knee-Ankle-Foot-Orthosis)
3.1.1
Kolenní klouby
3.1.2
Hlezenní klouby
3.2
FCP ortéza
3.2.1
Indikace a kontraindikace FCP ortézy
3.3
Kazuistika – základní údaje
3.3.1
Jméno pacienta
3.3.2
Věk, výška, tělesná hmotnost
3.3.3
Diagnoza
3.3.4
Anamnéza
3.3.5
Funkční vyšetření stoje
3.3.6
Analýza chůze
3.4
Porovnání FCP ortézy se starší ortézou
3.4.1
FCP u pacientky po poliomyelitidě
3.4.2
Postup při zhotovení FCP ortézy
4.
Seznam použité literatury

Úryvek

"2.1.1 Patofyziologické mechanizmy postižení periferního nervu
Nerv má poměrně omezené reakce na poškození:

• Wallerova degenerace – vzniká po fokální lézi periferního nervu, většinou po kompletním přerušení axonů. Přerušením spojení s buňkou dochází k rozpadu distální, od těla buňky oddělené části, distální pahýl atrofuje a u motorických axonů dochází k atrofii svalu.
• Axonální degeneraci – vzniká při poškození axonu a exoplasmatického transportu (vlivy toxické, metabolické, ischemické, traumatické – komprese nebo trakce, infekční). Při přerušení axonu dochází k denervaci příslušných svalových vláken a jejich spontánním výbojům=fibrilacím, které je možno prokázat na EMG.
• Demyelinizaci – především segmentální poškození myelinové pochvy. Projeví se poruchou vedení vzruchu, což je možno opět prokázat na EMG. K denervaci při pouhé demyelinizaci nedochází.
K dysfunkci periferního nervu může dojít při postižení nervového vlákna, buňky i myelinové pochvy. (http://www.zdn.cz/clanek/postgradualni-medicina/poruchy-perifernich-nervu-mononeuropatie-169656)

Podle Seddona rozdělujeme nervové léze podle závažnosti (toto rozdělení má význam zvláště při traumatických lézí nervu) na tři stupně:
• Neuropraxie – anatomická kontinuita nervu není porušena, příčinou je přechodný „funkční blok“ přenosu vzruchů. Úprava je dokonalá (během několik dnů až dvou týdnů). Nejčastěji je způsobena tlakem nervu proti kosti, např. ve spánku opřením paže o pevný předmět.
• Axonotméza – axony (nebo určitý počet axonů) jsou přerušeny, Schwannova pochva je zachována. Periferně od poškození axon zaniká, dochází k Wallerově degeneraci. Axon z místa poškození postupně prorůstá zachovalou Schwannovou pochvou do periferie rychlostí asi 1-2mm/d, po několikadenním zdržení v místě poškození (jizvy).
• Neurotméza – porušena anatomická kontinuita nervu. Regenerace je bez chirurgického zákroku nemožná. Někdy zachovalý vazivový obal nervu nemá pro regeneraci význam. Přesnou informaci dává EMG vyšetření.
Někdy v místě jizvy vzniká zmnožení vazivové tkáně v nervu – neurom, který může být příčinou parestezií v oblasti postiženého nervu a překážkou regenerace. (Seidl, Obenberger, Neurologie pro studium i praxi)

2.1.2 Klinický obraz poškození periferního nervu
Klinické příznaky poruchy periferního neuronu lze rozdělit na:
• lokální, omezené na určité místo (nejčastěji úrazy a tlaky)
• difúzní, postihující širší okruh (nejčastěji intoxikace, záněty typu polyneuritidy a dále některá degenerativní onemocnění)
Lokalizované poruchy vznikají nejčastěji mechanickým, respektive fyzikálním porušením nervu. Pokud je zachované buněčné tělo neuronu, je poměrně velká naděje na regeneraci. Základní příznaky poruchy periferního neuronu jsou:"

Poznámka

Práce obsahuje množství schémat a tabulek, rozsah čistého textu je cca 20 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21868
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse