Areny


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve formě zápisků je na téma areny a ve většině psaná ručně. Je zde zmíněna charakteristika, názvosloví, reaktivita, vliv substituentů na elektrofilní substituci, vlastnosti, příprava, výroba a také význam i využití. Jako poslední se zde seznamujeme se zdroji organických sloučenin.

Obsah

1.
Obecná charakteristika
2.
Názvosloví
3.
Reaktivita
4.
Vliv substituentů na průběh elektrofilní substituce
5.
Fyzikální vlastnosti
6.
Příprava a výroba
7.
Význam a využití
8.
Uhlí, ropa a zemní plyn

Úryvek

"Vzhledem k formátu nelze."

Poznámka

gymnázium

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x538debe2c323b.zip (973 kB)
Nezabalený formát:
Areny.pdf (1102 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse