Seminarky.cz > Životopisy > > > Aristotelés - medailonky myslitelů 2/34

Aristotelés - medailonky myslitelů 2/34


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ze série profesionálních medailonků významných světových i českých myslitelů v základních bodech seznamuje s životem a dílem Aristotela. Součástí je rovněž podobizna a ukázka z díla. Předchozí část série naleznete zde Tomáš Akvinský - medailonky myslitelů 1/34 a následující zde Augustinus Aurelius - medailonky osobností 3/34.

Obsah

1.
Život
2.
Dílo
3.
Citát

Úryvek

"Aristotelés se narodil roku 384 př.n.l. v rodině lékaře ve Stageiře v Thrákii (dnešní sever Řecka). 20 let studoval v Athénách na Platónově Akadémii. Mezi ním a Platónem často docházelo k názorovým neshodám. Po Platónově smrti žil v Malé Asii, Filip, král makedonský (násilně sjednotil Řecko) si jej povolal ke svému dvoru, aby se stal vychovatelem jeho syna Alexandra.

Poté, co se Alexandr ujal vlády, vrátil se Aristotelés zpět do Athén , kde založil vlastní filosofickou školu zvanou Lyceum (Lykeion). Věnoval se badatelským a pedagogickým činnostem, založil velkou soukromou knihovnu, přírodovědeckou sbírku rostlin a zvířat tehdy známého světa (exponáty jej zásoboval Alexandr, který je sbíral během svých tažení Euroasií) a pořídil také sbírku státních ústav, celkem 158 kusů.

Díky výbojné politice Alexandra Makedonského ztratily Athény svou samostatnost. Po Alexandrově smrti dolehl i na Aristotela hněv athénských obyvatel (přátelil se přeci s imperátorem!), byl jako Sókratés obžalován z bezbožnosti a odsouzen k smrti. Aristotelés však uprchl a roku 322 př.n.l. zemřel v exilu.

Učenci starověku znali několik stovek Aristotelových spisů, do současné doby se zachovala pouze část, ale i tak dost rozsáhlá, že se dá odhadnout šíře a velikost jeho celkového díla. Jeho badatelské poznání zahrnuje všechny oblasti vědy, největší poznání však pro něj představuje filosofie, jež všechny poznatky třídí do jednotlivých principů. Jeho dochované spisy jsou však jen v troskách, špatně se čtou a nejsou vhodné pro delší citace."

Poznámka

Součástí práce je drobná podobizna.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5120ed00904b6.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Aristoteles_medailonky_2.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse