Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Arnošt Lustig - Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Arnošt Lustig - Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku z literatury na téma Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou od Arnošta Lustiga. Popisuje jak motivy, postavy, tak i děj.

Obsah

1.
Charakteristika díla
2.
Téma
3.
Motivy
4.
Postavy
5.
Děj
6.
Kompozice
7.
Jazyk a styl
8.
Autor
9.
Směry, epocha

Úryvek

"Charakteristika


• Psychologická novela sepsaná během 12 dní, od vydání 1964 v podstatě neupravovaná, patří k tzv. druhé vlně válečné prózy
• Inspirováno skutečnou událostí z roku 1943, kdy Němci zajali na Sicílii skupinu židovských podnikatelů, do příběhu navíc zasazena polská Židovka Kateřina (inspirovaná polskou herečkou, které na cestě do plynu zastřelila důstojníka)
• Autobiografické prvky
Téma • Osud skupiny zajatých Židů a Kateřiny, její boj za život proti drtivé přesile; cesta za výměnou za německé zajatce
Motivy
• Cesta
• Lidská důstojnost, vůle žít, bezpráví, odhodlání přežít, moc peněz
• Zločiny nacistického režimu, prostředí koncentračního tábora
Postavy
• Kateřina Horovitzová: 19 dívka, krásná (černé sametové vlasy, vysoká, hluboké oči), živila se jako tanečnice, pochází z Varšavy z chudé rodiny (matka, otec děd a šest sester, nejmladší Lea), má vůli žít, proto se brání, cítí vinu za to, že opustila rodinu, aby to odčinila, snaží se je taky zachránit, odmítá připustit že byli zplynováni; postupně ale chápe, že její osud je tábor a smrt, nevzdává se ale a naposled se vzepře – protiklad proti pasivitě ostatních, nemá největší prostor, ale jako postava má velkou symbolickou funkci, je spojena např. s biblickými mýty
• Bedřich Brenske: důstojník německé tajné služby, vlídně se tvářící, cynický (tahá ze Židů peníze na výměnu a přitom plánuje jejich vraždu), necitlivý, ziskuchtivý, brutální, manipulátor, profesionální lhář; kultivovaným vyjadřováním dává najevo svoji „úroveň“ a nadřazenost
• Herman Cohen: vůdčí osoba skupiny zajatých Židů, působí jako prostředník a tlumočník, rozhodne se zachránit Kateřinu, aby potlačil špatné svědomí, že nemůže nic udělat pro ostatní, zároveň jedná zbaběle a Brenskemu se nepostaví
• Rappaport-Lieben: jeden ze zajatých Židů, jako první si přestane namlouvat, že se výměna skutečně uskuteční, uvědomí si hrůznost všeho kolem → je zastřelen strážemi, aby nezneklidňoval ostatní
• Ostatních 17 zajatých Židů: bohatí Židé, američtí občané, Spojenci je mají vyměnit s Němci za německé zajatce; jejich jedinou jistotou jsou peníze, které určují hodnotu jejich životů (dokud mají peníze, budou žít), zbabělí, na druhou stanu je jejich zaslepené doufání ve výměnu výrazem, jak lpí na životě
• Krejčí: „produkt holocaustu“, zničený, zlomený člověk, nucený na rozkaz zradit souvěrce, snaží se Kateřině předat zprávu o smrti jejích příbuzných (ta ho nechápe, protože nechce)
• Rabín Dajem z Lodže: řídí komando v sušárně vlasů, Brenske ho vyňal z likvidace, protože umí zpívat (zpívá hebrejské zpěvy za mrtvé); oddal Kateřinu a Cohena; blázen, ale je moudrý, chápe utrpení kolem sebe
• Schillinger: velitel popravčí čety, obhroublý, vulgární, oddaný myšlenkám nacismu x věřící
• Emerich Vogeltanz"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55s294f8ba75f.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Arnost_Lustig_Modlitba_pro_Katerinu_Horovitzovou.doc (69 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse