Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Aspekty motivace a úspěšnost v pracovní činnosti - úvaha

Aspekty motivace a úspěšnost v pracovní činnosti - úvaha


Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Psychologie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Semestrální práce do Psychologie a sociologie v podnikání na VŠP Ostrava, která pojednává o motivaci k práci z hlediska zaměstnavatele i zaměstnance. Rozebírá tyto aspekty: odměňování, podporující prostředí, kvalita řízení, kvalita práce, motiv zájmu, motivace na cíl, nadšení a zápal pro danou věc. Jedná se o vlastní úvahu autorky bez použití pramenů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Odměňování zaměstnanců
3.
Vedení zaměstnanců
4.
Budoucí růst
5.
Kvalita práce
6.
Motivace k práce
7.
Ctižádst
8.
Peníze
9.
Poznání sám sebe
10.
Závěr

Úryvek

" Mezi mé hlavní motivy patří motiv zájmu. Při motivaci je důležité, aby mě daná činnost bavila. Bez toho to prostě nejde. A pokud za to budu ještě navíc pochválena, nemůžu chtít víc. Dalším mým motivem je nějaký ideál, člověk, ke kterému se snažím přiblížit, ztotožnit se s ním a který mě může vést ke svému cíli.
Další je má ctižádost. Bez tohoto opravdu silného aspektu se často neobejdu a ničeho nedosáhnu. S tím souvisí i motivace na cíl. Vetší motivaci jistě mám, když vidím na své práci nějaké výsledky nebo posun. V tomto případě je ale na místě stanovit si cíl reálný a nepříliš veliký a vzdálený, protože pak bychom snadno mohli propadnout depresi při neúspěchu.
Při méně náročném stanoveném cíli, bude pro nás jeho dosažení snadnější. A při plnění našich cílů krůček po krůčku budeme blíž a blíž našemu vysněnému cíli.
Lhala bych, kdybych tvrdila, že pro mě nejsou důležité jako motivace peníze. Málokdo asi dokáže jít a pracovat, aniž by věděl proč, za jakým účelem a co z toho bude mít. Chybou ale je, když peníze jsou jedinou motivací člověka. Takový člověk totiž může přestat hledět na své zdraví, na okolí i na čas. To pak může vést k rozpadu jeho osobních vztahů
a vztahů s okolním světem."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46180533a00d6.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Aspekty_motivace.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse