Referáty psychologie

Název Goodness Staženo

SWOT analýza osobnosti

Práce se zabývá tvorbou a vyhodnocením osobní SWOT analýzy. Osobní SWOT analýzu představuje jako nástroj pro získání objektivní charakteristiky vlastn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Psychologie

4855x

Šikana mezi dětmi

Tato práce definuje šikanu, uvádí, co je agresivní chování a jaké jsou jeho příčiny. Věnuje se zhodnocení věkového výskytu šikany, charakteristice obv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

4695x

Psychologická charakteristika osobnosti konkrétního jedince

Práce definuje několik pojetí osobnosti, vymezuje osobnost, osobu a roli. Druhá část se věnuje charakteristice konkrétního jedince.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

3993x

Řeč, víc než prostředek komunikace

Práce se věnuje heslovité charakteristice jedné ze základních schopností člověka - řeci. Text rozebírá, co je to intonace, mimika a gestikulace. Řeč j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Psychologie

1881x

Nejčastější otázky kladené při přijímacím pohovoru

Práce je soupisem 40 otázek, které může uchazeč o zaměstnání dostat.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

1878x

Co poznáte z obličeje člověka - fyziognomie prakticky

Malá kniha vám pomůže odhalit, co říkají rysy obličeje člověka o jeho povaze. Kniha je doplněna obrázky, je čtivá a díky ní poznáte s kým máte tu čest... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

1641x

Sociogram – jeho tvorba a metoda

Práce se věnuje sociogramu. Nejprve vysvětluje základní pojmy jako jsou sociální kognice, verbální a neverbální komunikace i metakomunikace. Dále se p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

1554x

Stres

Tato práce se věnuje jedné z civilizačních chorob lidstva, stresu. Definuje, co je to stres, jak vzniká, kde působí, a také jak se projevuje. Popisuje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

1368x

Motivace

V úvodu se práce zabývá definováním základních pojmů, které souvisí s motivací. V další části se věnuje dějinám využití motivování. Dále se zaobírá mo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Psychologie

1302x

Fyziologie spánku

Seminární práce z Kognitivních věd se zajímá o spánek z fyziologického i psychologického hlediska. Pojednává nejprve o činnosti mozku během spánku a p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Biologie


1292x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [57]