Seminarky.cz > Životopisy > > > August Comte - medailonky osobností 6/34

August Comte - medailonky osobností 6/34


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ze série profesionálních medailonků významných světových i českých myslitelů v základních bodech seznamuje s životem a dílem Augusta Comta. Součástí je rovněž podobizna a ukázka z díla. Předchozí část série naleznete zde Bernard Bolzano - medailonky myslitelů 5/34 a následující zde René Descartes - medailonky myslitelů 7/34.

Obsah

1.
Život
2.
Dílo
3.
Ukázka z díla

Úryvek

"August Comte se narodil v Montpellier roku 1798 v katolické úřednické rodině. Již od mládí si vytvořil pevnou představu svého života, ale duševní choroba jej donutila úsilí přerušit a nějaký čas pobýval v ústavu pro choromyslné.
Po vyléčení soukromě přednášel o systému pozitivní filosofie, ale místo na Polytechnice v Paříži brzy ztratil. Žil velice skromně za finanční podpory svých přátel a žáků. Zemřel roku 1857.

• Plán naléhavých vědeckých prací nutných k reorganizaci společnosti (1822)
• Systém pozitivní filosofie (1824)
• Kurs pozitivní filosofie (1830-1842) - toto šestisvazkové dílo představuje pojednání o jeho systematice
• Pojednání o sociologii (1851-1854)
• Pozitivistický katechizmus (1857)

Comte, A.: Sociologie. Orbis, Praha 1927. 1. vyd. S.83
"V průběhu našich politických bojů dospívají i nejsoudnější a nejpočestnější mužové k tomu, že navzájem vyhlašují se za blázny nebo ničemy, dle neshodnosti svých sociálních principů. Zásady opačné zastávány bývají přívrženci stejně úctyhodnými. Kterak by se při takovém divadle mohla udržeti nějaká veřejná mravnost?""

Poznámka

Součástí práce je drobná podobizna.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5120f125a4409.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
August_Come_medailonky_6.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse