Seminarky.cz > Životopisy > > > August Sedláček - život a dílo

August Sedláček - život a dílo


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text seznamuje s životem a dílem Augusta Sedláčka. Zmiňuje topografické dílo. Vypisuje heraldické práce, i díla z oblasti toponomastiky a metrologie. V závěru je Sedláček představen jako archivář.

Obsah

1.
Životopis
2.
Sedláčkova díla
2.1.
Topografické dílo
2.2.
Heraldická práce
2.3.
Toponomastika a metrologie
3.
Sedláček jako archivář

Úryvek

"August Sedláček se narodil 28. 8. 1843. Byl vynikajícím znalcem české topografie, genealogie, heraldiky a sfragistiky. Rod Sedláčků byl velmi, velmi starý – zmínka o prvním Sedláčkovi, jen pro zajímavost, je z roku 1405.
Do školy začal August chodit v Mladé Vožici, záhy se však rodina stěhovala a tak pokračoval v Počátcích, Jindřichově Hradci, Jihlavě a Písku, kde nakonec úspěšně odmaturoval. Již jako student gymnázia se systematicky zabýval studiem dějin. Tehdy ho ještě přitahovala historie Egypta a Předního východu, ale nakonec se přeorientoval na dějiny české.
Po úspěšném složení maturitní zkoušky studoval August na Filosofické Fakultě Univerzity Karlovy. Mezi jeho profesory patřil například Václav Vladivoj Tomek a Antonín Gindely. Po studiích se stal gymnaziálním profesorem (historie, češtiny, latiny a němčiny) a veškerý svůj volný čas věnoval sbírání materiálů o hradech, tvrzích a zámcích. Jako učitel působil ještě v Litomyšli, Rychnově nad Kněžnou a v Táboře. Poté odešel do penze a znovu se vrátil do Písku, kde ale ještě pracoval jako archivář města. Nadále pokračoval v bádání a sepisování historických děl.
August Sedláček se dožil 83 let v plné svěžesti duševní i fyzické. Jeho život byl neobyčejně plodný, ale o tom již další část:


SEDLÁČKOVA DÍLA:

Všechna díla, která August Sedláček napsal, se dají rozdělit do určitých oborů. Jsou to díla z jeho mladistvých let, díla o dějinách Čech, Moravy a Slezska, díla o dějinách řeči a literatury, genealogická díla, díla k pomocným vědám historickým. Nejznámější
Sedláčkovou prací ale zůstává monumentální dílo topografické.

• TOPOGRAFICKÉ DÍLO:
August ve svém bádání procestoval českou zemi skrz na skrz, aby sebral co nejvíce podkladů genealogických i místopisných. Chtěl všechna místa vidět na vlastní oči. Kriticky roztřídil všechen v té době dostupný materiál a vzniklo jeho nejznámější monumentální dílo - Hrady, zámky a tvrze království českého. Dílo je rozděleno do patnácti svazků:
I. Chrudimsko (260 str., 1882)
II. Hradecko (282 str., 1883)
III. Budějovicko (308 str., 1884)"

Poznámka

Práce obsahuje fotografii.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b9a2c60d8315.zip (33 kB)
Nezabalený formát:
August_Sedlacek.doc (63 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse