Seminarky.cz > Životopisy > > > Auguste Comte

Auguste Comte


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text popisuje život francouzského myslitele Augusta Comta. Stručně seznamuje s Comtovou pozitivistickou filozofií, i jeho zákony tří stádií. V závěru je uveden výpis jeho děl spolu s rokem vydání.

Obsah

1.
Životopis
2.
V čem se pan Comte proslavil, co přispělo k jeho kariéře?
2.1.
Pozitivistická filosofie
2.2.
Zákony tří stádií Augusta Comta
3.
Výpis děl

Úryvek

"August Comte byl významný francouzský myslitel, který je dosud považován za zakladatele společenské vědy sociologie. Hlavním cílem jeho učení je reforma společnosti, obnova morálních hodnot a stability.

Začátek své kariéry, i když to pro něj mnohdy nebyl med, začala již studiem lycea v Montpellier v letech 1807 – 1814. Ještě téhož roku byl přijat na Exile Polytechnique v Paříži – přední vědecká škola ve Francii. Po velice krátké době studia (1,5 roku) byl vyloučen. Nesouhlasil se způsobem výuky. Myslel, že je velice zastaralá a nemoderní. Vrací se zpět do Montpellier, kam chodí na přednky z medicíny. Roku 1816 se opět stěhuje do Paříže, kde si vydělává na živobytí pomocí doučování z matematiky a také uvažuje o emigraci do USA.

O rok déle v roce 1817 byl pan Comte představen šedesátiletému Saint-Somonovi a stal se jeho sekretářem, spolupracovníkem a spoluautorem několika prací. V polovině roku 1822 ublikuje Auguste Comte v rámci Saint-Simonovy práce Catéchisme des Industriels, svůj programový text a plán na reorganizaci společnosti pomocí vědy „Pland es travaux scientifiqnes nesnéces Aires pour ríorhaniser la sociétés“ – toto dílo vyšlo také o dva roky později jako samostatné a s jeho vlastním autorstvím.

Roku 1824, kdy odchází od Sint-Simona, kvůli neshodám o priority ve společných textech a taktik při reformaci splečnosti. Ještě toho roku vychází jeho druhé samostatné dílo „Systéme de politique positive“, které přivítalo několik renomovaných vědců.

V roce 1825 se oženil s Caroline Massinovou. Vystupuje v listu „Producteur“, kde píše kondice a drobné texty. V 1. polovině roku 1826 zahájil Comte soukromý kurs, kde seznamoval zájemce se zásadami své pozitivní filosofie. V důsledku osobních problémů přerušil své kurzy, ale roku 1829 je opět obnovuje.

Do roku 1832 žil pan Comte ve velice špatných existenčních podmínkách. V roce 1832 začal pracovat jako učitel na Polytechnice a o pět let později povýšil na funkce externího examinátora ve stejném ústavu.

Soukromě vyučoval matematiku a každou neděli na pařížské hvězdárně bezplatně přednášel pro veřejnost o astronomii, které navštěvovali lidé ze všech vrstev společnosti.

V roce 1851 přichází o svůj poslední zdroj příjmů na Polytechnice. Další ze svých stoupenců ztrácí, když podpoří státní převrat Ludvíka Bonaparte. Od roku 1852 žije jen ze sbírek svých nejvěrnějších stoupenců se kterými roku 1848 založil Pozitivistickou společnost.
V letech 1851 – 1854 publikuje svou další práci „Systéme de politique positive“, ve které vyzvedá cit na intelekt. Jeho směr se ubírá k mystičtějšímu pojetí, a tak se od něj odvrací jeho racionálně založení příznivci jako je J.S.Mill a E. Littré s nimi se definitivně rozchází roku 1852va to když publiku silně mistické práce „Catéchisme positiviste ou simmaire de la religion universelle.“"

Poznámka

Tato práce obsahuje hrubé pravopisné chyby a překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ae6ee2f0fdc3.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Auguste_Comte.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse