Seminarky.cz > Životopisy > > > Augustinus Aurelius - medailonky osobností 3/34

Augustinus Aurelius - medailonky osobností 3/34


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ze série profesionálních medailonků významných světových myslitelů v základních bodech seznamuje s životem a dílem Augustina Aurelia. Součástí je rovněž podobizna a ukázka z díla. Předchozí část série naleznete zde Aristotelés - medailonky myslitelů 2/34 a následující zde Francis Bacon - medailonky myslitelů 4/34.

Obsah

1.
Život
2.
Dílo
3.
Citát

Úryvek

"Augustin se narodil13.září 354 v Thagaste v Numidii na severu Afriky. Jeho otec (Patricius – římský úředník) byl pohan, matka (sv. Monika) křesťanka. Studia mladého Augustina moc nezajímala, i když se nakonec stal advokátem. Jeho mládí bylo ve znamení rozmařilosti a výstředností, k filosofii a k hledání pravdy jej přivedl jeden Ciceronův spis Hortensius. Jeho život byl neklidný, plný neustálého hledání smyslu bytí: nejprve hledal pravdu u manichejců, po odchodu do Itálie (Říma, Milána) se přidal na stranu skepticizmu, po studiu novoplatónských spisů se stal novoplatonikem. Ale ani v tomto učení nenalezl uspokojení. Pak slyšel kázání Ambrože z Milána a pod jeho vlivem se stal křesťanem (roku 387). Od té doby se stáhl do ústraní a zasvětil svůj život studiu a úvahám. Proti své vůli byl také jmenován presbyterem a poté i biskupem v Hippo Regiu v severní Africe.

Zemřel 28. srpna 430 za obléhání města Hippo Vandaly.

Augustin se stal nejhlubším myslitelem a nejvýraznější osobností celé patristiky. V jeho díle získává rozmáhající se křesťanství svůj filosofický výraz. Jeho dílo se stalo základním duchovním dědictvím křesťanské Evropy (jeho vliv byl největší v 5. a 6. století).
Jeho první spisy pojednávaly o bludných naukách, kterými sám prošel, a které znal z vlastní zkušenosti (skeptici, manichejci atd.)."

Poznámka

Součástí práce je drobná podobizna.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5120ee07a7ac2.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Augustinus_Aurelius_medailonky_3.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse