Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Automatizace v elektrotechnice

Automatizace v elektrotechnice


Kategorie: Průmyslová škola, Ostatní předměty

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z předmětu Automatizace v elektrotechnice doplněné o schémata, grafy a nákresy zapojení. Probrány jsou vlastnosti, stavba, typy či principu fungování tranzistorů, vysokofrekvenčních zesilovačů, oscilátorů nebo modulátorů a demodulátorů.

Obsah

1.
Karnaughova mapa a minimalizace funkce
2.
Základní zapojení tranzistorového zesilovače, nastavení pracovního bodu a teplotní stabilizace pracovního bodu
2.1.
Zesilující účinek tranzistorů
2.2.
Základní zapojení tranzistoru
2.3.
Vliv teploty na vlastnosti tranzitoru
2.4.
Základní zapojení tranzistorového zesilovače
2.5.
Teplotní stabilizace pracovního bodu
2.6.
Zpětnovazební obvody
2.7.
Nastavení pracovního bodu tranzistoru
3.
Vysokofrekvenční zesilovače, vícestupňové zesilovače, vazby mezi stupni
3.1.
Vysokofrekvenční zesilovače
3.2.
Selektivní zesilovače
3.3.
Širokopásmové a několikastupňové zesilovače
3.4.
Darlingtonovo zapojení zesilovačů
3.5.
Odporová (přímá) vazba
3.6.
Kapacitní vazba
3.7.
Transformátorová vazba
4.
Oscilátory
4.1.
Dělení podle řídícího obvodu
4.2.
Vlastnosti oscilátorů
4.3.
Základní části
4.4.
Typy oscilátorů
4.5.
Amplitudová a fázová podmínka
4.6.
LC oscilátory
4.7.
RC oscilátory
4.8.
Krystalové oscilátory
5.
Modulátory a demodulátory
5.1.
Amplitudový modulátor
5.2.
FM modulátor
5.3.
Demodulátor
5.4.
Amplitudové demodulátory – detektory
5.5.
Frekvenční demodulátory
5.6.
Fázový diskriminátor a poměrový detektor
6.
Vysokofrekvenční vedení, antény, vysílač a přijímač
6.1.
Typy vedení
6.2.
Vysokofrekvenční vedení
6.3.
Vznik elektromagnetických vln a jejich šíření
6.4.
Antény
6.5.
Typy a součásti antén
6.6.
Horizontální a vertikální polarizace zářiče
6.7.
Anténa YAGI
6.8.
Antény výrazné směrové pro decimetrové a centimetrové vlny

Úryvek

"Zpětnovazební obvody:
Tyto obvody obsahují rezistory zapojené tak, aby změny proudu a napětí vyvolané změnou teploty působili zpětně proti této změně. Jev, ke kterému zde dochází se nazývá záporné zpětná vazba.
Například se stabilizace provádí zapojením odporu emitoru. Zvýšením proudu Ic se zvýší i úbytek na Re, tím se zmenší rozdíl mezi B a E, tento zmenšený úbytek vyvolá v bází zmenšený proud Ib. Důsledek je, že skutečná změna Ic vyvolaná změnou teploty je menší. Pro stabilizaci je rozhodná změna napětí na odporu Re a proto se tento rezistor nazývá stabilizační, označuje se jako Rs. Nebo může být dále jako stabilizační odpor kolektoru při zapojení odporu báze mezi B a C. Zvýšení teploty vede ke zmenšení Ube, zvětší se proud Ib, tranzistor se více otevře, zvětší se proud Ic, zmenší se napětí Uce, sníží se Ib.

Nastavení pracovního bodu tranzistoru

(obrázek)

1. Případ, kdy Ic = 0 je průsečík s osou Uce.
2. Případ, kdy Uce = 0 je průsečík s osou Ic.
3. Spojením těchto dvou bodů je tzv. zatěžovací přímka – geometrické místo všech klidových poloh pracovního bodu zesilovače se zadanými hodnotami Rc, Re, Ucc.
4. Na statickou přímku zakreslíme pracovní bod tak, že vezmeme v potaz polovinu maximálního napětí Uce a polovinu maximálního proud Ic (tyto maximální hodnoty pro pracovní bod vymezuje zatěžovací přímka) a průsečík nám dá pracovní bod, ze kterého určíme proud do báze.

3. Vf zesilovače, vícestupňové zesilovače, vazby mezi stupni

Vysokofrekvenční zesilovače jsou určeny pro zesilování signálů vyšších frekvencí a jejich vstupní i výstupní obvody bývají tvořeny rezonančními obvody, nebo jejich soustavami. Rezonanční obvody jsou tvořeny buď jednoduchými paralelními rezonančními obvody, nebo vázanými rezonančními obvody, jejichž tří decibelová šířka přenášeného pásma je o krát větší než u jednoduchých obvodů, nebo jsou vytvářeny pásmovými propustmi.

Tyto rezonanční obvody mají reálnou část impedance jen v okolí rezonanční frekvence, pro stejnosměrný proud a pro frekvence vzdálené od rezonanční frekvence je jejich impedance podstatně menší a má jen imaginární složku

Vf zesilovače dělíme na
1. úzkopásmové (selektivní)
2. širokopásmové

Selektivní
Požadované šířky přenášeného pásma se u selektivních vysokofrekvenčních zesilovačů dosahuje zapojením jednoduchých nebo vázaných rezonančních obvodů, pPožadované šířky přenášeného pásma se u selektivních vysokofrekvenčních zesilovačů dosahuje zapojením jednoduchých nebo vázaných rezonančních obvodů"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, grafy, schémata a nákresy, rozsah čistého textu je cca 15 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23965
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse