Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Autoservis databáze

Autoservis databáze

Kategorie: Informatika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem vysokoškolské semestrální práce je vytvoření návrhu informačního systému pro fiktivní autoservis, který se zabývá opravou automobilů. Konceptuální model autoservisu je řešen relačním (DDL, DML) a objektovým (ODL, OQL) způsobem. Relačně je řešen pomocí programu Oracle database 10g a objektově v eyeDB. Dále jsou zde uvedeny dotazy a pravidla, které jsou napsány pomocí lambdakalkulu, relačně a objektově. V objektové implementaci jsou zahrnuty také metody.

Obsah

1.
Popis problému
2.
Konceptuální model
2.1
Diagram
2.2
Dotazy
3.
Data
4.
Relační implementace
4.1
Diagram
4.2
DDL
4.3
DML
4.4
Dotazy
5.
Objektová implementace
5.1
Diagram
5.2
ODL
5.3
OQL
5.4
Dotazy
6.
Závěr

Úryvek

"1 Popis problému
Cílem této semestrální práce je vytvořit návrh informačního systému pro fiktivní autoservis, který se zabývá opravou automobilů. Návrh informačního systému realizuji pomocí relačního a objektového modelování.
Tento informační systém v sobě zahrnuje subjekty díly, oprava, automobil a osobu, která se dále dělí na zaměstnance nebo zákazníka. Zákazníkem se muže stát samotný pracovník, vlastnictví automobilu je proto řešeno přes nadtřídu osoba. Třída oprava v sobě zahrnuje informace o přijetí automobilu, seznam dílů, které byly použity při opravě, dále obsahuje informace o pracovníkovi, který opravu prováděl, a samotné auto, které je předmětem opravy. V třídě oprava zavádím metodu, která počítá celkovou cenou, přičemž vypočte celkovou cenu za díly a k této ceně připočte počet odpracovaných hodin násobený mzdou za hodinu u příslušného zaměstnance, který opravu prováděl. Třída automobil zahrnuje základní informace o automobilu, jako metoda se zde vypočítává stáří auta z atributu rok výroby. Nadtřída osoba obsahuje základní atributy pro evidenci osob a z této třídy dědí všechny atributy podtřída pracovník a zákazník. Třída pracovník obsahuje metody pro výpočet stáří, let v práci a výpočet mzdy. Třída zákazník eviduje celkový počet oprav a datum poslední opravy.
Pro vytvoření konceptuálního modelu byl použit program StarUML. U relačního návrhu byl pro vytvoření diagramu použit program MicroOlap diabase designer a databáze byla vytvořena v programu Oracle database. Pro vytvoření objektového návrhu jsem použil eyeDB.

5.4 Dotazy
Výpis příjmení pracovníka, který opravoval auto zákazníkovi Jana Mala.
select o.pracovnik.prijmeni from Oprava o where o.auto.vlastnik.jmeno="Jana" and o.auto.vlastnik.prijmeni="Mala";
Výpis dílů, které byly použity pro opravy automobilu znacky Opel.
Select dily from Oprava where auto.znacka=“Opel“;
Výpis příjmení vlastníka automobilu, kde cena za díly přesáhla 5000 Kč.
select z.prijmeni from Zakaznik z where z.auto[?].oprava[?].dily[?].cena>5000;
Výpis jména a přijmení zaměstnance, který opravoval Mazdu.
select bag(o.pracovnik.jmeno, o.pracovnik.prijmeni) from Oprava o where o.auto.znacka="Mazda";
Výpis názvu a značky dílu, kde je cena v rozmezí hodnot 1000 Kč a 4000 Kč.
select bag(d.nazev, d.znacka) from Dily d where d.cena>1000 and d.cena

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19559
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse