Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Babička

Babička


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř, Jaroměř

Charakteristika: Práce představuje děj, něco málo o autorce, období tvorby a hlavní postavy románu Babička od Boženy Němcové.

Obsah

1.
Božena Němcová
2.
1. verze
3.
2. druhá verze
4.
Nakladatelství
5.
Počet stran
6.
Literární druh
7.
Literární forma
8.
Literární žánr
9.
Literární směr
10.
Hlavní postavy
11.
Hlavní téma
12.
Hlavní myšlenka
13.
Prostředí a čas
14.
Děj
15.
Jazyk
16.
Tematický plán
17.
Kompozice
18.
Hodnocení

Úryvek

"Hlavní postavy:
Babička - vykreslena jako ideální žena s ochotou pomáhat všem okolo, nábožensky založená, prostá, moudrá, velmi zkušená, vždy laskavá, obětavá, starostlivá, pracovitá, dodržuje všechny tradice a své zásady, vnímá sociální rozdíly mezi venkovským prostředím a panským světem, vlastenecké cítění, v knize má výchovnou funkci.
Barunka - nejmilejší babiččina vnučka, hodná, milá, poslušná, láskyplná
Terezka - dcera babičky, dobrá žena a hospodyňka, milující manželka a matka
Johanka - mladší dcera babičky, žije u tety v cizině, s babičkou si posílá listy, vdá se za Chorvata Jiřího
Jan, Vilém, Adélka - vnoučata babičky, dobře vychováni, hodní, babičku milovali a poslouchali
pan Prošek - manžel Terezky, dobrý otec, milující manžel, pracoval u kněžny, hodný
kněžna - oblíbila si babičku pro její moudrost, Hortensii miluje jako dceru, dobré srdce, spravedlivá, předobrazem jí byla skutečná kněžna Kateřina Vilemína Zaháňská

Hortensie - schovanka kněžny, přátelí s vnoučaty babičky, šťastně se zamilovala, zemřela po porodu
Viktorka - z nenaplněné lásky a smrti dítěte se zbláznila, žila v jeskyni, byla milá, bála se lidí, o jídlo žebrala na statku (zamiluje se do vojáka a otěhotní, ale voják nejspíš zahyne, Viktorka se pomate a hodí své dítě do řeky; symbolický hrob bláznivé Viktorky se nachází v Červeném Kostelci, kde Božena Němcová žila od září 1837 do dubna 1838)
Kristla, komtesa Hortenzie, Viktorka, Míla – osoby, u kterých šlo o milostný poměr a kterým babička pomohla
mlynář, myslivec a další lidé, u kterých bylo popisováno jejich řemeslo, způsoby života atd., mlynář žije kousek od domu paní Proškové
Hlavní téma:
dobrota lidí, skromnost, lidskost

Hlavní myšlenka:
Autorka chce ukázat harmonický život prostých lidí na venkově. Vyjadřuje svůj názor na život a jsou zde výrazné protiklady. Podobně jako v Zámku a podzámčí autorka hodně idealizuje. Cokoliv na co si babička vzpomene, kněžna splní a dobrý skutek vykonaný kněžnou vyznívá jako dobro babiččino.

Prostředí a čas:
Povídka se odehrává v 1. polovině 19. století v Ratibořicích na Starém bělidle a v okolních vesnicích."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54d7ce89ed710.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Babicka_Bozena_Nemcova.doc (61 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse