Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bajka - německy

Bajka - německy


Kategorie: Němčina, Literatura

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje bajku a uvádí její typické znaky. Krátce se zmiňuje o světových a českých bajkářích či autorech, v jejichž tvorbě se nachází prvky bajky. Na závěr předkládá na procvičení křížovku. Nechybí správné odpovědi.

Obsah

1.
Bajka - charakteristika, hlavní znaky
2.
Někteří bajkáři
2.1.
Jean de La Fontaine
2.2.
Gotthold Ephraim Lessing
2.3.
Bratři Grimmové
3.
Čeští představitelé
3.1.
Sofie Podlipska
3.2.
Karel Vaclav Rais
3.3.
Ivan Olbracht
4.
Opakovací křížovka
4.1.
Správné odpovědi na křížovku

Úryvek

"DIE FABEL
Die Fabel ist eine kurze Erzählung, in Vers oder Prosa geschrieben.
In der Erzählung tauchen vor allem Tiere, Pflanzen und übernatürliche Kreaturen (nadpřirozené bytosti) auf.
Das Prinzip der Fabel ist die Allegorie. Die Aufgabe der Allegorie ist die echte Bedeutung zu verstecken, die echte Bedeutung finden wir nach dem wir darüber tief nachdenken.
Die Tiere benehmen sich wie der Mensch, das nennen wir Personifikation. Das Tier übernimmt die menschlichen Eingeschafften (přebírá lidské vlastnosti), wie zum Beispiel der Fuchs, man sagt der Fuchs klug und raffiniert ist. Das ist eine menschliche Eingeschafft. Die Eingeschafften die den Tieren beiordnet (přiřazeny) sind, müssen nicht zu den Tieren passen, der Mensch beiordnete diese Eingeschafften zu den Tieren vielleicht nach dem Aussehen.
Von der Erzählung kommt dann eine moralische Belehrung (morální ponaučení). Das Ziel der Fabel sind auch einige gesellschaftliche Unwesen zu kritisieren (kritizovat společenské švary) und den Anderen helfen diese Unwesen zu lösen (odstranit tyto švary).
In der Fabel kann man Ironie und die Satire finden. IRONIE IST eine Vortäuschung (predstirani), Verstellung (pretvarka); SATIRE IST ein literarisches Genre, genutzt werden die Scherze, Verhöhnung (vysmech, Kritik, u.a.
Die Fabel entstand ungefähr in den 6. Jahrhundert vor dem Christi.
Der Gründer war wahrscheinlich Äsop, aber man spekuliert über seiner Existenz.
Die anderen Fabeldichter waren zum Beispiel
Jean de La Fontaine – ein französischer Fabeldichter, lebte in den 17.Jahrhundert, Fabel schrieb er seit 1661
Gotthold Ephraim Lessing – wirkte in der Zeit der Aufklärung im 18.Jahrhundert, war gegen Klassizismus (seine Werke, Dramen: Minna von Barnhelm, Miß Sara Sampson, Nathan der Weise, Emilia Galotti).
Brüder Grimm - Jakob und Wilhelm. Wie in Deutschland als auch in der Welt waren die zwei dank der Märchensammlung sehr bekannt. Die von ihnen bestimmt bekannten Märchen wie zum Beispiel Schneewittchen (Snehurka), Domröschen (Sipkova Ruzenka) wurden vielmal von vielen Autoren verarbeitet, aber die ursprünglichen Autoren waren die Brüder Grimm."

Poznámka

Práce obsahuje křížovku. Čistý text tvoří cca 1,5 strany. Psáno převážně heslovitě. U obtížných slovních spojení jsou uvedeny v závorce jejich české ekvivalenty.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47e9e1926f522.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Bajka_nemecky.doc (86 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse