Referáty literatura

Název Goodness Staženo

Romeo a Hamlet – srovnávací charakteristika

Práce obsahuje srovnání dvou hlavních postav z Shakespearových tragédií - Romea (ze slavné tragédie Romeo a Julie) a Hamleta (z tragédie Hamlet).
detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

1412x

Anna Kareninová a Ema Bovaryová - charakteristika lit. postav

Práce porovnává charakteristiku těchto dvou významných literárních postav. Stručně nastiňuje děj a náměty ke knihám.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

1409x

Světová meziválečná próza

Práce, jež poskytuje heslovitý přehled autorů a děl meziválečné světové prózy, se otevírá kusým náčrtem společenských podmínek dané doby a vyzdvižením... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

714x

Srovnávací charakteristika literárních postav s citacemi

Práce obsahuje porovnání Evžena Oněgina z veršovaného románu Eugen Oněgin (přeložil Josef Hora) a Heřmana z povídky Piková dáma (přeložil Bohumil Math... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

645x

Merkucio versus Tybalt - charakterstika postav

Tato práce obsahuje velmi pečlivě zpracované charakteristiky obou postav z divadelní hry Williama Shakespearea Romeo a Julie. Uvádí jejich srovnání a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

614x

Procházka v dešti

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

610x

Literární směry od konce 19. do 20. století

Kusá práce nabízí přehled směrů na přelomu 19. a 20. století. Do tabulky autor každý směr stručně charakterizuje a uvádí výčet světových a českých zás... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

589x

Starověké řecké divadlo

Krátká práce se zabývá starověkým řeckým divadlem. Popisuje vzhled a uspořádání tehdejší divadelní budovy i jeviště, věnuje se hercům a jejich přestro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

515x

Král Artuš - anglicky

Stručný popis legendy o králi Artušovi, jeho meči Excalibru, jeho životě a rytířích kulatého stolu psané anglicky.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Literatura

506x

Šípková Růženka - anglicky

Tato práce obsahuje stručně převyprávěný děj známé pohádky o Šípkové Růžence v anglickém jazyce.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Literatura

488x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]