Bakterie a sinice


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručný referát o bakteriích a sinicích přibližuje základní informace o tvaru a stavbě bakteriální buňky. Práce je doplněna o další odborné termíny a popisem o přenosu genetické informace. Dále se autor soustředil na seznámení se sinicemi a druhy antibiotik.

Obsah

1.
Tvar bakteriální buňky
2.
Stavba bakteriální buňky
3.
Buněčná stěna
4.
Kapsula
5.
Glykokalyx
6.
Endospory
7.
Bičík
8.
Pili
9.
Plazmatická membrána
10.
Plazmidy
11.
Přenos genetické informace
12.
Sinice
13.
Antibiotika

Úryvek

"BAKTERIE A SINICE
Tvar bakteriální buňky
- Koky, tyčinky, spirily
Stavba bakteriální buňky
- Nepravé jádro- nukleoid, ribozomy, b.stěna, cytoplazmatická membrána, bičík (z flagelinu, bez membrány)
Buněčná stěna
- Ochrana
- Peptidoglykeny, lipopolysacharidy některých membrán jsou toxické
- Grampozitivní (tlustá peptidoglykanová vrstva) x gramnegativní bakterie
Kapsula
- Vně buněčné stěny
- Chrání před fagocytózou
- Z polysacharidů/polypeptidů
- Streptococcus pneumoniae
Glykokalyx
- Hustá hmota polysacharidů umožňující přichycení k povrchu
Endospory
- Přežití za nepříznivých podmínek
- Rezistentní
- Koncentrace cytoplazmy okolo genetického materiálu buňky
Sporulace
- Zapouzdření genetické informace s minimem cytoplazmy ->vydrží těžké podmínky -> zlepšení podmínek -> nasaje vodu
Bičík
- 3 vlákna proteinu stočených do helixu
- Z flagelinu, není membrána
Pili
- Proteinová vlákna k přichycení
Plazmatická membrána
- Transport a komunikace s okolím
Mesosom
- Pokračování plazmatické membrány – zvyšuje její plochu"

Poznámka

Text je v heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c134c1897cbd.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Bakterie_a_sinice.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse