Název Goodness Staženo

Pozorování senného nálevu- laboratorní protokol

Protokol se zabývá pozorováním senného nálevu. Prvním úkolem je zhotovení senného nálevu. Druhý úkol se zabývá přímo pozorováním senného nálevu. Jsou ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

714x

Srovnání prokaryotické a eukaryotické buňky

Zápisky stručně popisují rozdíly prokaryotické a eukaryotické buňky. Zaměřují se na buněčné povrchy, cytoplazmu a nukleoid/jádro buněk.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

490x

Cytologie (plastidy) - laboratorní protokol

Laboratorní protokol z biologie na téma cytologie - plastidy obsahuje řešení tří úkolů. První úkol se zabývá chloroplasty v buňkách mechu měříku, druh... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

461x

Endosymbiotická teorie

Práce postihuje základy endosymbiotické teorie, která nabízí vysvětlení původu mitochondrií, primárních a sekundárních chloroplastů.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

428x

Pozorování kvasinek - laboratorní protokol

Práce obsahuje laboratorní protokol z biologie zaznamenávající pozorování kvasinek. Popsány jsou pomůcky a materiál, postup práce a její výsledky. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

360x

Houby

Hlavním tématem práce jsou houby. První část uvádí základní informace a charakteristiku hub. Dále se autor zabývá jednotlivými odděleními a třídami. Z... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

332x

Krystalické inkluze - laboratorní protokol

Laboratorní protokol z biologie, který se zabývá krystalickou inkluzí, obsahuje v první části teorii k tématu. První úkol řeší problematiku rafidů ve ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

311x

Vyšší rostliny - mechorosty

Charakteristika mechorostů - stavba (kořínky, lodyžka, lístky), místa výskytu, životní cyklus. Rozmnožování - princip rodozměny. Třída játrovky - char... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

302x

Květní vzorec - laboratorní protokol

Práce obsahuje laboratorní protokol do biologie, který zaznamenává zápis květního vzorce. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

299x

Stavba těla cvrčka polního - laboratorní protokol

Laboratorní protokol se zabývá stavbou cvrčka polního. Je zde teorie k laboratornímu úkolu a nákres jednotlivých části těla cvrčka. Protokol končí záv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

296x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [19]