Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Baladická epika v české literatuře 19. a 20. století - maturitní otázka 13/18

Baladická epika v české literatuře 19. a 20. století - maturitní otázka 13/18


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje baladu, popisuje její vývoj a srovnává chápání tohoto pojmu v historii a dnes. Poté stručně charakterizuje jednotlivé umělé balady a baladickou prózu. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Světový a český romantismus - maturitní otázka 12/18, následující Vývoj českého divadla v 19. století - maturitní otázka 14/18.

Obsah

1.
Balada
2.
Balada v dnešním významu
3.
Česká umělá balada
3.1
Ladislav Čelakovský - Toman a lesní panna
3.2
Karel Jaromír Erben – Kytice
3.3
Jaroslav Vrchlický - Selské balady
3.4
Jan Neruda - Balady a romance
3.5
Petr Bezruč - Slezské písně
3.6
Jiří Wolker - Těžká hodina
4.
Baladická próza
4.1
Ivan Olbracht - Nikola šuhaj loupežník
4.2
Vladislav Vančura - Markéta Lazarová
4.3
Josef Čapek - Ve stínu kapradiny
4.4
Karel Čapek – Hordubal
4.5
Jarmila Glazarová - Advent

Úryvek

“Balada je lyricko-epická báseň, jež v sobě zvláštním způsobem spojuje epiku,lyriku i drama. Líčí děj,který je obvykle smutný, ponurý, tragický, ale podává jej s hlubokým citovým,tj.lyrickým, zaujetím. S dramatem je spojuje spád a sevřenost děje, k čemuž často využívá dialogy.
Původně se slovem balada v Itálii označovala lidová taneční píseň milostného rázu, na jejím základě se vyvinula: italská balada (balata)- 14 veršů jako sonet, ale rozdělených do 2 slok
: francouzská (villonská) balada- 3 sloky o 7 až 12 verších a závěrečné
poslání
Balada v dnešním významu má svůj počátek ve Skotsku, kde je zpívali minstrelové (potulní pěvci) a líčili v nich příběhy z válek a starých mýtů. Odtud se balada dostala do Německa, kde ji ve své tvorbě využívali J.W.Goethe a F.Schiller. Přes Německo se tento žánr dostal i k nám, kde spolu s baladami lidovými (Osiřelo dítě) zapůsobil na rozvoj baladické tvorby u Čealakovského, Erbena nebo Nerudy.
Romanticky fantastické náměty postupně v české baladě vytlačuje tamatika sociální => sociální balady u Bezruče nebo Wolkera.
Přeneseně se někdy hovoří i o baladicky laděné próze.

Česká umělá balada:
1.byl TOMAN A LESNÍ PANNA od LADISLAVA ČELAKOVSKÉHO z OHLASU PÍSNÍ ČESKÝCH

K.J.ERBEN = KYTICE (Kytice pověstí národních)
- využil látek lidové slovesnosti k uměleckému přepracování, základním motivem je motiv viny
a trestu, konflikty vznikají porušením základních lidských vztahů
- sbírka má složku: pohanskou
: mýtickou (víra v nadosobní lidský řád, skutečnost, že po vině nutně
následuje trest)
: křesťanskou (přesvědčení o moci lásky, pokání a odpuštění)
- náměty z prastarých bájí, jsou nadčasové, víra v nadosobní řád
- kromě nadosobního řádu Erben ještě vyzdvihuje lásku a odpuštění, kterého lze dosáhnout
pokáním (křesťanské motivy)
- člověk se nemá bouřit proti osudu a spol.zákonům – ne vzpoura (viz u Máchy motiv
loupežníka), ale pokání, protipól Máchova Máje
Význam: vytvořil velkolepý obraz života a kultury Slovanů, Kytice je mistrovským dílem
s vysokou jazykovou i obsahovou hodnotou, inspiroval mnohé literáty, výtvarníky a
hudebníky
KYTICE, POKLAD, SVATEBNÍ KOŠILE, POLEDNICE, ZLATÝ KOLOVRAT, ŠTĚDRÝ DEN, HOLOUBEK, ZÁHOŘOVO LOŽE, VODNÍK, VRBA, LILIE, DCEŘINA KLETBA"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4825df19f2147.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Baladicka_epika.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse