Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Balanční pomůcky v programech posilování pohybového ústrojí - diplomová práce

Balanční pomůcky v programech posilování pohybového ústrojí - diplomová práce

Kategorie: Tělesná výchova - teorie, Tělesná výchova - sportovní činnosti

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce je zaměřena na problematiku využívání balančních pomůcek v tréninkových programech a jejich vlivu na tělesnou zdatnost. Teoretická část zachycuje poznatky z oblasti fyziologie a kineziologie pohybu, koordinačních schopností a stimulace silových schopností. Navazující praktická část si klade za cíl ověřit účinnost cvičení s balančními pomůckami pro stimulaci silových schopností žen a porovnat ji s výsledky u mužů. Obsahuje stanovení hypotéz, osvětlení metodiky výzkumu, popis jeho průběhu a vyhodnocení výsledků ilustrované řadou grafů. Práce se uzavírá diskusí závěrů výzkumu a shrnutím.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická východiska
2.1.
Fyziologický a kineziologický základ pohybu
2.1.1.
Centrální nervová soustava
2.1.2.
Senzorické systémy
2.1.3.
Postura
2.1.3.1.
Posturální a fázické svaly
2.1.3.2.
Posturální stabilita
2.1.3.3.
Posturální funkce
2.1.4.
Svalový tonus
2.1.5.
Rovnováha
2.1.6.
Hluboký stabilizační systém
2.1.6.1.
Struktura hlubokého stabilizačního systému
2.2.
Koordinační schopnosti
2.2.1.
Intramuskulární koordinace
2.2.2.
Intermuskulární koordinace
2.3.
Stimulace silových schopností
2.3.1.
Druhy silových schopností
2.3.2.
Metody posilování
2.3.2.1.
Rozvoj maximální síly
2.3.2.2.
Rozvoj rychlé a výbušné síly
2.3.2.3.
Rozvoj silové vytrvalosti
2.3.3.
Metodotvorné komponenty posilování
2.3.4.
Hlavní zásady posilování
2.3.5.
Činitelé svalové síly
2.3.6.
Prostředky rozvoje silových schopností
2.3.6.1.
Core training
2.3.6.2.
Balanční techniky a pomůcky
2.3.7.
Silový trénink žen
3.
Cíle a úkoly práce
3.1.
Hypotézy
3.2.
Úkoly práce
4.
Metodika práce
5.
Výsledková část
5.1.
Testování
5.1.1.
Popis cviků
5.1.2.
Dřep s nakládací činkou
5.1.3.
Bench-press s nakládací činkou
5.1.4.
Sed-leh
5.1.5.
Klik
5.1.6.
Flexe trupu
5.1.7.
Extenze hlavy
5.2.
Charakteristika souboru
6.
Výsledky
6.1.
Dřep v dynamickém provedení
6.2.
Dřep ve statickém provedení
6.3.
Bench-press v dynamickém provedení
6.4.
Bench-press ve statickém provedení
6.5.
Sed-leh v dynamickém provedení
6.6.
Sed-leh ve statickém provedení
6.7.
Klik v dynamickém provedení
6.8.
Klik ve statickém provedení
7.
Diskuse
8.
Závěr

Úryvek

"2.1.3.3 Posturální funkce
Podle Raševa zahrnuje řízení pohybu nejprve složku, která nastaví tělo proti zemské přitažlivosti a poté složku, která řídí změnu polohy. Každá změna polohy musí být neustále stabilizovaná, jinak není cílený pohyb možné provést. V řízení motoriky se tyto dvě funkce označují jako posturální a fyzické funkce. Posturální funkce se stará o zaujmutí určité pozice kloubů v těle a pomocí posturálních reakcí stabilizují motoriku. Cílem je udržení tělesné pozice vzhledem ke gravitaci. Fázické řízení motoriky se stará o změnu polohy.
Posturální funkce je ovlivněna především funkcí vnitřních orgánů a psychickým stavem. Posturální funkce probíhají nevědomě (Véle,1995).
Kvalita zajištění postury je podle Suchomela (2006) dána tím, nakolik jsou jednotlivé svaly zapojeny do posturální funkce. Tzn. jakým způsobem jsou jednotlivé svalové skupiny schopny koaktivace v kontextu celého tělového schématu.

2.1.4 Svalový tonus
Rychlíková (2008) popisuje klidový svalový tonus jako napětí, které má sval, i když je v klidu. Podle Trojana et al.(2005) můžeme svalový tonu chápat jako mírnou, trvalou aktivitu motorických jednotek, která probíhá v úplném klidu. Svalový tonus, nebo také svalové napětí bylo definováno jako reflexní odpověď na pasivní protažení svalu. Svalové napětí je ovlivňováno řadou faktorů. Zvýšení svalového tonu bývá kromě cvičení vyvoláno psychických stavem, bolestí, poškozením centrálního nervového systému.
Podle Capka (1998) chápeme svalový tonus jako každý stav napětí svalu, který nebyl vyvolán úmyslně, tedy volní kontrakcí. Svalový tonus je výchozím předpokladem pro provedení jakéhokoliv pohybu a pro udržení vzpřímené polohy. Je zajišťovaný proprioreceptivními spinálními reflexy a gama-systémem.
Podle Koláře et al. (2009) je svalový tonus podmínkou veškeré motoriky. Americká asociace elektomyografické medicíny charakterizuje svalový tonus jako rezistenci při pasivním natažení svalu. Podle Koláře et al. mají některé polohy přímý vliv na velikost a rozložení svalového napětí v různých segmentech těla. Některé polohy mohou být používány ke zvýšení, jiné ke snížení svalového tonu. Svalový tonus je nejen projevem statické funkce, ale vždy se projeví i motoricky.
Kolář et al. (2009) rozlišuje dvojí svalový tonus:
- svalový tonus zajišťovaný kontraktilními strukturami svalu
- svalový tonus podmíněný vazivovou složkou, která je vlastní součástí svalu.

2.1.5 Rovnováha
Rovnovážnou schopnost chápeme jako schopnost udržet rovnovážnou polohu těla za různých vnějších podmínek. Podle Měkoty a Novosada (2005) udržování rovnovážné polohy těla v gravitačním poli vyžaduje perfektní souhru fungování centrálních i periferních součástí pohybového aparátu a nervového systému.
Rovnováhu dělíme na dynamickou a statickou. Statická rovnováha je definována
jako schopnost udržet polohu těla nebo jeho segmentu v předem dané pozici (Bressel, aj., 2007). Dynamická rovnováha představuje schopnost vykonávat pohybový úkol při udržení
stabilní pozice (Ruiz, 2005).
Podle Ruize (2005) je úroveň rovnovážné schopnosti vrozená, je však možné ji tréninkem ovlivnit. Dle Cacka a kol.(2008) řadíme mezi faktory determinující úroveň rovnovážných schopností:
- Úroveň smyslové informace získané ze somatosenzorů
- Funkčnost vizuálního a vestibulárního systému
- Adekvátnost motorické odpovědi na daný podmět z hlediska produkce síly
- Úroveň mezisvalové a vnitrosvalové koordinace a synchronizace svalstva
Pro výhodné propojení vědomě řízeného pohybu s vnější pohybovou reakcí a aktivováním vnitřního prostředí řadíme rovnovážná cvičení mezi nejdůležitější části pohybových programů (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006).
Perič a Dovalil (2010) definují koordinační schopnosti jako schopnosti řídit a regulovat pohyb s ohledem na přesnost, rychlost, a složitost pohybu. Millerová aj. (1994) vyzdvihuje význam koordinačních schopností, neboť jejich úroveň významně ovlivňuje využití kondičních schopností a umožňuje rychlé přizpůsobení se pohybu při změnách vnitřních a vnějších podmínek. Dále se k jejich funkci přiřazuje schopnost učit se rychle účinně novým pohybovým dovednostem."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, grafy a fotografie, rozsah čistého textu činí cca 35 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23373
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse