Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Baldassar Castiglione: Dvořan

Baldassar Castiglione: Dvořan


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Brno

Charakteristika: Jde o stručný obsah knihy Dvořan Baldassara Castigliona, doplněný o výčet postav a závěrečným shrnutím. Kniha představuje nejen děj knihy, ale popisuje životní styl renesančních lidí. Závěr tvoří vlastní názor autora na knihu.

Obsah

1.
Úvod
2.
První kniha
3.
Druhá kniha
4.
Třetí kniha
5.
Čtvrtá kniha
6.
Postavy
7.
Závěr

Úryvek

"1.kniha: Okruh šlechty a vzdělanců na urbinském dvoře se sešla kolem vévodkyně Elisabetty Gonzagové k obvylé večerní zábavě. Je vymyšlena hra, během které se má každý vyjádřit k tomu, jak by měl vypadat ideální dvořan. Rozhovor začíná pan hrabě Ludovico z Canossy a zabývá se především dovednostmi a schopnostmi:
- šlechtický původ
- fyzická zdatnost: sport, zejména lov
- šlechetnost a rozumný úsudek
- půvab oproti vyumělkovanosti
- současná mluva oproti toskánštině
- literární, hudební i malířské vzdělání
Ostatní jsou mu oponenti, dochází k výměnám názorů, v nichž se jedna či druhá strana hájí příkladem z antiky. Nejčastěji je zmiňován Alexandr Veliký, dále Homér, Vergilius a další. Kniha končí příchodem papežského prefekta a předáním hlavního slova Fredericovi Fregosovi.

2.kniha: Další den pan Frederico rozpráví o tom, za jakých okolností a jak má dvořan využít své schopnosti a dovednosti. Vysvětluje zásady chování ve styku se společností, s vladařem a také se sobě rovnými. Zabývá se například také pravidly k udržení přátelství, módou, jmenuje hudební nástroje, které by měl dvořan ovládat. Na konci svého výkladu se zmiňuje o tématech k hovoru. Po něm si bere slovo pan Bernardo, jehož dlouhý výklad nás podrobně seznamuje s druhy, zásadami a možnostmi vtipkování.

3.kniha: Třetí večer se rozhovor stáčí k ženám a lásce. Nejprve je panem Iulianem představena dokonalá dvorní dáma, jsou ji poskytnuty rady v chování i v konverzaci a to zejména při hovorech milostných. Dále se zde rozebírá téma lásky – jak by měla milovat dvorní dáma i dvořan, jak si lísku získat, udržet a také utajit. Podstatnou část této knihy tvoří debata a postavení žen, úvahy o rovnosti mužů a žen a o dokonalosti jednotlivých pohlaví. V této vášnivé diskuzi, kde argumentují jak muži, kteří obhajují schopnosti žen (Iuliano, Cesare), tak jejich odpůrci (Gasparo), se odhaluje renesanční smýšlení o ženách, o jejich uznání a postavení ve společnosti.

4.kniha: Ottaviano se vrací zpět k dvořanovi a seznamuje nás s jeho cíli u dvora. Za nejdůležitější cíl dvořana pokládá získat si náklonnost vladaře a vést ho po cestě ctnosti jako správný vychovatel a rádce. Poté se debata stáčí k politice a dochází ke střetu názorů co se týká politického uspořádání (vláda jednoho X republika?). Později je zde i naznačeno"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50e5d7ae32e4a.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Castiglione.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse