Seminarky.cz > Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Ulice: Žerotínovo náměstí 617/9

Město: Brno

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Stížnost- vzorový obchodní dopis v angličtině

Jedná se o vzorový obchodní dopis, který je psaný v anglickém jazyce. Je zde použita obchodní angličtina. Jedná se o stížnost ohledně bankovních služe... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

1706x

Křesťanství a judaismus, jejich shody a rozdíly - esej

Jedná se o práci, která formou eseje vysvětluje význam osoby Ježíše Krista jako spojovacího článku mezi oběma náboženstvími. Dále jsou porovnány příst... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Religionistika/Náboženství

710x

Reforma veřejné správy jako proces decentralizace v moderním demokratickém státě - bakalářská práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Bakalářské práce

Kategorie: Politologie

531x

Konflikt na pracovišti - esej

Tato práce popisuje konflikt na pracovišti. Autorka seminární práce seznamuje se svými neshodami se zaměstnavatelem. Informuje nejen o začátcích konfl... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

478x

Psychologie učení

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Psychologie

441x

Přístupy ke studiu rituálu

Hlavním tématem práce je rituál. V úvodu autor uvádí definice rituálu, dále se zabývá souvislostí rituálu a lidského těla. Další část pojednává o vliv... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Antropologie, Religionistika/Náboženství

402x

Immanuel Kant: K věčnému míru

Seminární práce z Úvodu do studia mezinárodních vztahů představuje myšlenky obsažené v Kantově díle K věčnému míru.... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Kategorie: Filozofie, Politologie


402x

Období třetí Československé republiky - esej

Práce se esejistickou formou věnuje období třetí Československé republiky. Nejprve charakterizuje tento pojem. Následně se zaměřuje na důvody spoluprá... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Historie, Politologie

336x

Struktura rozvahy a výsledovky pro účely finanční analýzy

Jedná se o POT předmětu Finanční analýza a plán. Práce odpovídá na otázky po skupinách majetku a zdrojů jeho financování definovaných v rozvaze nebo s... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Finanční analýzy

307x

Baldassar Castiglione: Dvořan

Jde o stručný obsah knihy Dvořan Baldassara Castigliona, doplněný o výčet postav a závěrečným shrnutím. Kniha představuje nejen děj knihy, ale popisuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

293x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [27]