Seminarky.cz > Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Ulice: Žerotínovo náměstí 617/9

Město: Brno

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Stížnost- vzorový obchodní dopis v angličtině

Jedná se o vzorový obchodní dopis, který je psaný v anglickém jazyce. Je zde použita obchodní angličtina. Jedná se o stížnost ohledně bankovních služe... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

2337x

Křesťanství a judaismus, jejich shody a rozdíly - esej

Jedná se o práci, která formou eseje vysvětluje význam osoby Ježíše Krista jako spojovacího článku mezi oběma náboženstvími. Dále jsou porovnány příst... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Religionistika/Náboženství

793x

Konflikt na pracovišti - esej

Tato práce popisuje konflikt na pracovišti. Autorka seminární práce seznamuje se svými neshodami se zaměstnavatelem. Informuje nejen o začátcích konfl... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

589x

Reforma veřejné správy jako proces decentralizace v moderním demokratickém státě - bakalářská práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Bakalářské práce

Kategorie: Politologie

531x

Immanuel Kant: K věčnému míru

Seminární práce z Úvodu do studia mezinárodních vztahů představuje myšlenky obsažené v Kantově díle K věčnému míru.... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Kategorie: Filozofie, Politologie


484x

Přístupy ke studiu rituálu

Hlavním tématem práce je rituál. V úvodu autor uvádí definice rituálu, dále se zabývá souvislostí rituálu a lidského těla. Další část pojednává o vliv... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Antropologie, Religionistika/Náboženství

448x

Psychologie učení

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Psychologie

444x

Filmařský slang

Práce se zabývá filmařským slangem. Nejdříve autor vysvětluje samotný pojem slang a vybírá některá slova z filmařského slangu, u nichž uvádí význam a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Nauky o českém jazyce

390x

Období třetí Československé republiky - esej

Práce se esejistickou formou věnuje období třetí Československé republiky. Nejprve charakterizuje tento pojem. Následně se zaměřuje na důvody spoluprá... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Historie, Politologie

376x

Struktura rozvahy a výsledovky pro účely finanční analýzy

Jedná se o POT předmětu Finanční analýza a plán. Práce odpovídá na otázky po skupinách majetku a zdrojů jeho financování definovaných v rozvaze nebo s... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Finanční analýzy

341x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [29]