Seminarky.cz > Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Ulice: Žerotínovo náměstí 617/9

Město: Brno

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Stížnost- vzorový obchodní dopis v angličtině

Jedná se o vzorový obchodní dopis, který je psaný v anglickém jazyce. Je zde použita obchodní angličtina. Jedná se o stížnost ohledně bankovních služe... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

3399x

Křesťanství a judaismus, jejich shody a rozdíly - esej

Jedná se o práci, která formou eseje vysvětluje význam osoby Ježíše Krista jako spojovacího článku mezi oběma náboženstvími. Dále jsou porovnány příst... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Religionistika/Náboženství

910x

Konflikt na pracovišti - esej

Tato práce popisuje konflikt na pracovišti. Autorka seminární práce seznamuje se svými neshodami se zaměstnavatelem. Informuje nejen o začátcích konfl... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

651x

Filmařský slang

Práce se zabývá filmařským slangem. Nejdříve autor vysvětluje samotný pojem slang a vybírá některá slova z filmařského slangu, u nichž uvádí význam a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Nauky o českém jazyce

562x

Státověda - otázky ke zkoušce

Práce obsahuje detailně vypracované otázky ke zkoušce ze státovědy z roku 2016 (PrF MUNI). Naleznete zde vypracované otázky na různá témata jako jsou ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Kategorie: Právo

550x

Immanuel Kant: K věčnému míru

Seminární práce z Úvodu do studia mezinárodních vztahů představuje myšlenky obsažené v Kantově díle K věčnému míru.... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Kategorie: Filozofie, Politologie


533x

Reforma veřejné správy jako proces decentralizace v moderním demokratickém státě - bakalářská práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Bakalářské práce

Kategorie: Politologie

531x

Přístupy ke studiu rituálu

Hlavním tématem práce je rituál. V úvodu autor uvádí definice rituálu, dále se zabývá souvislostí rituálu a lidského těla. Další část pojednává o vliv... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Antropologie, Religionistika/Náboženství

491x

Psychologie učení

... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Psychologie

447x

Období třetí Československé republiky - esej

Práce se esejistickou formou věnuje období třetí Československé republiky. Nejprve charakterizuje tento pojem. Následně se zaměřuje na důvody spoluprá... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Historie, Politologie

440x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [29]