Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Baltské jazyky

Baltské jazyky


Kategorie: Nauky o ostatních jazycích

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Zařazení baltských jazyků, charakteristika, srovnání se slovanskými jazyky, dělení na východobalstké a západobaltske, vymřelé a živé, kde se těmito jazyky mluví. Charatkeristika litevštiny a lotyštiny - gramatika, výslovnost, složení slovní zásoby, nejstarší památky, porovnání obou jazyků navzájem.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aces_ling0002.zip (4 kB)
Nezabalený formát:
Baltskc_jazyky.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse