Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Jazyky > Nauky o ostatních jazycích

Referáty nauky o ostatních jazycích

Název Goodness Staženo

Baltské jazyky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ostatních jazycích

357x

Sanskrt a dévanágarí

Práce představuje staroindický jazyk sanskrt a písmo dévanágarí. V úvodu jsou představeny charakteristické znaky sanskrtu, dále pak se práce věnuje hi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ostatních jazycích, Historie

224x

Ukrajinština

Práce v úsporných heslech seznamuje s vývojem a základními pravidly ukrajinštiny.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ostatních jazycích

127x

Dopis - horní lužická srbština

Dopis upotřebitelný při výuce hornolužické srbštiny pro začátečníky. Psáno v rámci výuky na FF MU.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Nauky o ostatních jazycích

75x

Bretonština - historie a postavení v současné francouzské společnosti

Seminární práce je sociolingvistickou studií, která má za cíl seznámit s historii bretonského jazyka i jeho postavení v soudobé francouzské společnos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ostatních jazycích

20x

Srovnání gramatiky italštiny a francouzštiny

Práce srovnává gramatiku italštiny a francouzštiny. V první části se zabývá stránkou fonologickou, pozornost zaměřuje na abecedu, výslovnost hlásek a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o francouzském jazyce, Nauky o ostatních jazycích

6x

Problematika bilingvizmu v Norsku

Práce pojednává o zajímavé situaci - o užívání dvou spisovných jazyků v Norsku. Představen je historický vývoj používání jazyků v této zemi, ale hlavn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ostatních jazycích

5x