Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Bankovní soustava ČR

Bankovní soustava ČR


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá bankovní soustavou v České republice. Uvádí členění bank podle dvou kritérií, rozebírá a dělí speciální banky na stavební spořitelny, hypotéční banky, spořitelní a úvěrová družstva, zmiňuje Českomoravskou záruční a rozvojovou banku a Českou exportní banku. Věnuje se mezibankovnímu trhu jednak mezi komerčními bankami, jednak mezi ČNB a komerčními bankami.

Obsah

1.
Uspořádání a členění bank
1.1.
Existence/neexistence centrální banky
1.2.
Oprávnění komerčních bank k provádění bankovních obchodů
2.
Speciální banky
2.1.
Stavební spořitelny
2.2.
Hypotéční banky
2.3.
Spořitelní a úvěrová družstva
2.4.
Českomoravská záruční a rozvojová banka
2.5.
Česká exportní banka
3.
Mezibankovní trh
3.1.
Mezi komerčními bankami
3.2.
Mezi ČNB a komerčními bankami

Úryvek

"Formy uspořádání bank. soustavy ovlivňuje:
- existující ekon. systém
- zapojení země do nadnárodních struktur
- historický vývoj a tradice dané země
- stabilita měny

2 hlediska: 1)zda existuje CB se svými makroekonomickými fce nebo neexistuje
jednostupňový bank. Systém, bank. soustavy bez CB, tato éra skončila s nástupem CB, centrální ekonomika (státní monobanka) spojovala všechny snahy o řízení měn. Vývoje, postaveno na ek. teoríí „freebanking“ – měli by existovat jen komerční banky, dvoustupňový bank. systém – striktně oddělené makroekon. fce (CB) od mikroek. fce (KB)
2)oprávnění komerčních bank k provádění bank. obchodů
komerční bankovnictví (příjímání vkladů…)
investiční bankovnictví ( obchodování s CP…)
Tyto činnosti jsou buď: „oddělené“ – komerční od investičního
„smíšené“ – je sice oddělené, ale né tak striktně

univerzální bank. ( banky mohou nabízet komerční i investiční bankovnictví, kromě vydávání peněz – jen CB)"

Poznámka

Práce má zhuštěnou a heslovitou formu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x468b8e6668795.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Bankovni_soustava_CR.doc (104 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse