Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Barokní literatura v Německu, Itálii, Anglii a ve Francii

Barokní literatura v Německu, Itálii, Anglii a ve Francii


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Přehledně strukturované a graficky zpracované zápisky z hodin českého jazyka jsou určené k přípravě na maturitní zkoušky a písemné práce. Dokument se týká baroka v Německu, Anglii, Itálii a ve Francii. Zahrnuje informace ze života autorů působících v tomto období, seznam a obsah jejich děl a vysvětlení některých slohových útvarů.

Obsah

1
BAROKNÍ LITERATURA V NĚMECKU
1.1
ANDREAS GRYPHIUS (1616 – 1664)
1.1.1
Myšlenky o Krchovu (= hřbitovu)
1.2
HANS JAKUB CHRISTOFFEL VON GRIMMELSHAUSEN (1621 – 1676)
1.2.1
Dobrodružný Simplicius Simplicissimus (= Dobrodružný německý prosťáček)
2
BAROKNÍ LITERATURA V ANGLII
2.1
JOHN DONNE (1572 – 1631)
2.1.1
Vzkaz (báseň)
2.1.2
Písně a sonety
2.1.3
Svaté sonety (básnická sbírka)
2.2
JOHN MILTON (1608 - 1674)
2.2.1
Ztracený ráj
3
BAROKNÍ LITERATURA V ITÁLII
3.1
GIAMBATTISTA MARINA
3.1.1
Adonis
4
BAROKNÍ LITERATURA VE FRANCII

Úryvek

"Barokní literatura v Anglii
 anglická škola tzv. metafyzických básníků
o působila zejména v první polovině 17. století
 vůdčí postavou byl John Donne
o zaměřovala se na duchovní náměty, rafinované vyjadřování citové rozjitřenosti a úzkosti ke smrti
John Donne (1572 – 1631)
ČESKÝ JAZYK
3
 vůdce tzv. metafyzických básníků
 píše různé náboženské a milostné básně
o např. sonety, epigramy, elegie (= žalozpěvy), písně
Vzkaz (báseň)
 milostná poezie
Písně a sonety
 básnická sbírka
Svaté sonety (básnická sbírka)
John Milton (1608 - 1674)
 považován za nejvzdělanějšího autora své doby
o učil v Cambridgi hebrejštinu
 zasazoval se o manželský rozvod a svobodu tisku
 psal traktáty (= naučná spis)
o např. O vzdělání, Umění logiky
Ztracený ráj
 duchovní epos, který obsahuje dva prolínající se plány: lidský a komický
 rozsáhlé veršované dílo
o psal ho sedm let
 náboženské motivy (bere náměty z Bible)
Autor ukazuje svobodu lidského rozhodování a uvádí na scénu postavu Satana, který si chtěl podmanit svět člověka. Satan má dvě děti Smrt a Hřích. V druhé části je popis života v ráji. Je zde také epizoda s Adamem a Evou.
Barokní literatura v Itálii
 marinismus (secentismus)
o vyumělkovaný styl
o cílem bylo překvapovat neobvyklými obrazy a figurami
o různé alegorické konstrukce, epitety, gradace, slovní hříčky
o únik od reality
 stal se jen povrchní a prázdnou rétorikou
o čerpal z antické mytologie
o lyrika byla převážně milostná
o v 17. století byl v Itálii zahájen boj proti tomuto typu literární tvorby
Giambattista Marina
 je podle něj pojmenován celý umělecký směr
Adonis
ČESKÝ JAZYK
4
Barokní literatura ve Francii
 literatura preciózní
o literatura šlechtických salónů v 17. století
 místo zobrazení reálné skutečnosti se upnula k eleganci
o je pro ni charakteristická vyumělkovanost a strojenost
o časté parafráze, metafory, přirovnání
o zabývala se situací na dvoře, literární novinkami, láskou a kultem dámy
o nejvíce se v poezii a próze
o měla feministickými charakter
 tzv. preciózky
 hlavními aktérkami byly ženy
 milovaly duchaplnou konverzací"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5389dcc61917f.zip (253 kB)
Nezabalený formát:
Baroko_v_Evrope_Italie__Anglie__Francie__Nemecko.pdf (260 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Déšť 994x
2. Muž tisíce jmen 525x
3. Anglické slohové práce 397x
4. Krutá realita 317x
5. Český romantismus 144x
6. Národní obrození 132x
7. Slohové útvary - obecně 114x
8. Teplo a teplota 107x
9. Baroko v Čechách 102x
10. Starověká literatura 99x