Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Barokní literatura v Německu, Itálii, Anglii a ve Francii

Barokní literatura v Německu, Itálii, Anglii a ve Francii


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Přehledně strukturované a graficky zpracované zápisky z hodin českého jazyka jsou určené k přípravě na maturitní zkoušky a písemné práce. Dokument se týká baroka v Německu, Anglii, Itálii a ve Francii. Zahrnuje informace ze života autorů působících v tomto období, seznam a obsah jejich děl a vysvětlení některých slohových útvarů.

Obsah

1
BAROKNÍ LITERATURA V NĚMECKU
1.1
ANDREAS GRYPHIUS (1616 – 1664)
1.1.1
Myšlenky o Krchovu (= hřbitovu)
1.2
HANS JAKUB CHRISTOFFEL VON GRIMMELSHAUSEN (1621 – 1676)
1.2.1
Dobrodružný Simplicius Simplicissimus (= Dobrodružný německý prosťáček)
2
BAROKNÍ LITERATURA V ANGLII
2.1
JOHN DONNE (1572 – 1631)
2.1.1
Vzkaz (báseň)
2.1.2
Písně a sonety
2.1.3
Svaté sonety (básnická sbírka)
2.2
JOHN MILTON (1608 - 1674)
2.2.1
Ztracený ráj
3
BAROKNÍ LITERATURA V ITÁLII
3.1
GIAMBATTISTA MARINA
3.1.1
Adonis
4
BAROKNÍ LITERATURA VE FRANCII

Úryvek

"Barokní literatura v Anglii
 anglická škola tzv. metafyzických básníků
o působila zejména v první polovině 17. století
 vůdčí postavou byl John Donne
o zaměřovala se na duchovní náměty, rafinované vyjadřování citové rozjitřenosti a úzkosti ke smrti
John Donne (1572 – 1631)
ČESKÝ JAZYK
3
 vůdce tzv. metafyzických básníků
 píše různé náboženské a milostné básně
o např. sonety, epigramy, elegie (= žalozpěvy), písně
Vzkaz (báseň)
 milostná poezie
Písně a sonety
 básnická sbírka
Svaté sonety (básnická sbírka)
John Milton (1608 - 1674)
 považován za nejvzdělanějšího autora své doby
o učil v Cambridgi hebrejštinu
 zasazoval se o manželský rozvod a svobodu tisku
 psal traktáty (= naučná spis)
o např. O vzdělání, Umění logiky
Ztracený ráj
 duchovní epos, který obsahuje dva prolínající se plány: lidský a komický
 rozsáhlé veršované dílo
o psal ho sedm let
 náboženské motivy (bere náměty z Bible)
Autor ukazuje svobodu lidského rozhodování a uvádí na scénu postavu Satana, který si chtěl podmanit svět člověka. Satan má dvě děti Smrt a Hřích. V druhé části je popis života v ráji. Je zde také epizoda s Adamem a Evou.
Barokní literatura v Itálii
 marinismus (secentismus)
o vyumělkovaný styl
o cílem bylo překvapovat neobvyklými obrazy a figurami
o různé alegorické konstrukce, epitety, gradace, slovní hříčky
o únik od reality
 stal se jen povrchní a prázdnou rétorikou
o čerpal z antické mytologie
o lyrika byla převážně milostná
o v 17. století byl v Itálii zahájen boj proti tomuto typu literární tvorby
Giambattista Marina
 je podle něj pojmenován celý umělecký směr
Adonis
ČESKÝ JAZYK
4
Barokní literatura ve Francii
 literatura preciózní
o literatura šlechtických salónů v 17. století
 místo zobrazení reálné skutečnosti se upnula k eleganci
o je pro ni charakteristická vyumělkovanost a strojenost
o časté parafráze, metafory, přirovnání
o zabývala se situací na dvoře, literární novinkami, láskou a kultem dámy
o nejvíce se v poezii a próze
o měla feministickými charakter
 tzv. preciózky
 hlavními aktérkami byly ženy
 milovaly duchaplnou konverzací"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5389dcc61917f.zip (253 kB)
Nezabalený formát:
Baroko_v_Evrope_Italie__Anglie__Francie__Nemecko.pdf (260 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse