Název Goodness Staženo

Podstatná jména, zájmena, stavba slova, podvojné číslo

Jedná se o jednoduchý přehled některých ohebných slovních druhů.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

816x

Slovní zásoba a obohacování

Práce ve stručnosti popisuje spisovný a nespisovný jazyk, rozdělení slovan.skýchjazyků a význam slovní zásoby.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

469x

Skladební dvojice

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

443x

Zvláštnosti větného členění, čárka ve větě jednoduché

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

389x

Slovesný rod a přechodník

Práce je jednoduchým výpiskem z gramatiky českého jazyka, přímo o slovesném rodě a přechodníku.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

293x

Charakteristika

Práce se zabývá vnitřní a vnější charakteristikou člověka, vyjádřením duševních vlastností, jejich využitím v literatuře a pracovním hodnocením.
detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

272x

Jak na rozbor literárního díla?

Práce obsahuje návod jak na rozbor literárního díla. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

266x

Zvláštnosti větného členění, čárka ve větě jednoduché

jedná se o jednoduchý výpisek na téme větného členění. Práce obsahuje jednoduchou charakteristiku jevů k této otázce spadá.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

251x

Slovo a pojmenování

Tahák obsahuje základní informace o slově, způsobech pojmenování, větném pojmenování jednotky, vymezení pojmu, konkrétních a abstraktních pojmenováníc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

147x

Národní jazyk

Práce charakterizuje jednotlivé roviny národního jazyka, definuje národ a mateřský jazyk. Poté vysvětluje několik pojmů, které se těchto oblastí týkaj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

130x
1  2  3  4  5  6  »