Název Goodness Staženo

Jak na rozbor literárního díla?

Práce obsahuje návod jak na rozbor literárního díla. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

983x

Podstatná jména, zájmena, stavba slova, podvojné číslo

Jedná se o jednoduchý přehled některých ohebných slovních druhů.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

881x

Slovní zásoba a obohacování

Práce ve stručnosti popisuje spisovný a nespisovný jazyk, rozdělení slovan.skýchjazyků a význam slovní zásoby.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

518x

Skladební dvojice

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

486x

Zvláštnosti větného členění, čárka ve větě jednoduché

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

437x

Charakteristika

Práce se zabývá vnitřní a vnější charakteristikou člověka, vyjádřením duševních vlastností, jejich využitím v literatuře a pracovním hodnocením.
detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

325x

Slovesný rod a přechodník

Práce je jednoduchým výpiskem z gramatiky českého jazyka, přímo o slovesném rodě a přechodníku.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

320x

Zvláštnosti větného členění, čárka ve větě jednoduché

jedná se o jednoduchý výpisek na téme větného členění. Práce obsahuje jednoduchou charakteristiku jevů k této otázce spadá.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

268x

Jazykové útvary českého jazyka

Výpisky z hodin českého jazyka nejprve seznamují s kodifikací spisovného jazyka a poté charakterizují jednotlivé útvary spisovné a nespisovné češtiny.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

225x

Slovo a pojmenování

Tahák obsahuje základní informace o slově, způsobech pojmenování, větném pojmenování jednotky, vymezení pojmu, konkrétních a abstraktních pojmenováníc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

195x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]