Název Goodness Staženo

Podstatná jména, zájmena, stavba slova, podvojné číslo

Jedná se o jednoduchý přehled některých ohebných slovních druhů.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

800x

Slovní zásoba a obohacování

Práce ve stručnosti popisuje spisovný a nespisovný jazyk, rozdělení slovan.skýchjazyků a význam slovní zásoby.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

446x

Skladební dvojice

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

438x

Zvláštnosti větného členění, čárka ve větě jednoduché

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

378x

Slovesný rod a přechodník

Práce je jednoduchým výpiskem z gramatiky českého jazyka, přímo o slovesném rodě a přechodníku.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

293x

Zvláštnosti větného členění, čárka ve větě jednoduché

jedná se o jednoduchý výpisek na téme větného členění. Práce obsahuje jednoduchou charakteristiku jevů k této otázce spadá.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

251x

Charakteristika

Práce se zabývá vnitřní a vnější charakteristikou člověka, vyjádřením duševních vlastností, jejich využitím v literatuře a pracovním hodnocením.
detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

247x

Jak na rozbor literárního díla?

Práce obsahuje návod jak na rozbor literárního díla. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

218x

Národní jazyk

Práce charakterizuje jednotlivé roviny národního jazyka, definuje národ a mateřský jazyk. Poté vysvětluje několik pojmů, které se těchto oblastí týkaj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

125x

Slova v češtině

Práce se krátce zabývá slovy v českém jazyce. Sleduje slovo a jaho významy, slovní druhy, stavbu slova i spisovné a nespisovné útvary národního jazyka... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

105x
1  2  3  4  5  6  »