Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Barokní literatura ve Španělsku

Barokní literatura ve Španělsku


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Přehledně strukturované a graficky zpracované zápisky z hodin českého jazyka jsou určené k přípravě na maturitní zkoušky a písemné práce. Dokument se týká baroka ve Španělsku. Zahrnuje informace ze života autorů působících v tomto období, seznam a obsah jejich děl a vysvětlení některých slohových útvarů.

Obsah

1
BAROKNÍ LITERATURA VE ŠPANĚLSKU
1.1
TEREZA Z ÁVILY (1515 – 1582)
1.1.1
Cesta k dokonalosti
1.1.2
Hrad v nitru
1.2
JAN OD KŘÍŽE (1542 – 1591)
1.2.1
Duchovní píseň
1.2.2
Temná noc
1.3
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA (1600 – 1681)
1.3.1
Život je sen
1.3.2
Lékař své cti
1.3.3
Soudce zalamejský
1.4
LUIS DE GONGORA (1561 – 1627)
1.4.1
Samoty (1613)

Úryvek

"Tereza z Ávily (1515 – 1582)
 španělská mystička a reformátorka karmelitánského řádu
 představitelka tzv. milostné lyriky ježíšovské (próza)
Cesta k dokonalosti
 výklad o modlitbě
Hrad v nitru
 autorka zde přirovnává duši člověka k hradu se sedmi komnatami, kterými je potřeba projít, má-li člověk nalézt Boha i sám sebe
ČESKÝ JAZYK
3
Jan od Kříže (1542 – 1591)
 jeden z nejvýznamnějších španělských básníků
o představuje vrchol španělské křesťanské mystiky
 složil něco přes tisíc milostných veršů
o prozaické knihy
 úprava básně Pastýř
o zlidovělá píseň neznámého autora o neopětované lásce
o autor ztotožnil pastýře s ukřižovaným Kristem
Duchovní píseň
 ekloga (= kratší báseň), v níž nevěsta (představující duši) hledá ženicha (představujícího Ježíše Krista) a prožívá úzkost z jeho ztráty. Nakonec jsou oba naplněni radostí ze vzájemného shledání
Temná noc
 popisuje cestu duše z pozemského života k sjednocení s Bohem
Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681)
 španělský barokní dramatik a básník
o autor asi dvou set divadelních her (dochovala se asi polovina)
o psal komedie, tragédie a tzv. tragédie cti (= velkou roli hrála čest)
Život je sen
 veršované, filosofické a náboženské drama o smyslu života
Hlavní postavou je princ Segismundo, který je uvězněn ve věži jako zločinec kvůli věštbě. Měl předpovězeno, že někoho zabije. Segismundo je synem polského krále Basilia. Segismundo projde poznáním života, přemýšlením o sobě samém. Stává se tvůrcem svého osudu. Získá životní zkušenosti a dospěje ke křesťanské ctnosti. Dojde k závěru, že život, který člověk prožívá je jen prchavý sen a zdání. Otec ho poté pustí a Segismundo si myslí, že vše byl jen sen.
 v dramatu se odráží krize renesanční kultury a rozpad feudálního světa
Lékař své cti
 téma žárlivosti (tragédie cti)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5389dbb38a3aa.zip (241 kB)
Nezabalený formát:
Baroko_v_Evrope_Spanelsko.pdf (247 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse