Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Baroko a rokoko

Baroko a rokokoKategorie: Dějepis, Umění/hudba

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace , Mnichovo Hradiště

Charakteristika: Referát na téma baroko a rokoko seznamuje se znaky směrů a jejich projevy a představiteli v rozmanitých oblastech umění.

Obsah

1.
Baroko
1.1.
Charakteristika
1.2.
Vývoj baroka
1.3.
Barokní sochařství
1.4.
Barokní divadlo a tanec
1.5.
Barokní hudba
1.6.
Barokní architekti a jejich díla
1.7.
Barokní malíři a jejich díla
1.8.
Sochaři a jejich díla
1.9.
Skladatelé a jejich díla
1.10.
Selské baroko
1.11.
Vrcholné baroko
2.
Rokoko
2.1.
Charakteristika
2.2.
Rokoková hudba
2.3.
Rokoková literatura
2.4.
Rokokové malířství
2.5.
Rokokoví malíři a jejich díla
2.6.
Móda

Úryvek

"V umění je baroko jak období tak styl, který mu dominoval. Barokní styl používal zveličený pohyb a jasný, snadno interpretovaný detail, aby vytvořil napětí, nevázanost a majestátnost v soše, obraze, literatuře a hudbě.
Slovo baroko pochází ze starověkého portugalského slova ‘‘barroco‘‘, což je perla, která není kulatá, ale nepředvídatelného a komplikovaného tvaru. Proto v neformálním užití může slovo baroko jednoduše znamenat, že je něco komplikované a s mnoha detaily.
Barokní člověk se vzdává své nadřazenosti, uvědomuje si pomíjivost tohoto světa a nízkost vlastní existence a opět se obrací k Bohu. V době velkých zámořských objevů se lidé zbavují iluzí renesančních myslitelů, že mají svět pod kontrolou. Ve chvíli, kdy Evropané poprvé stanuli na břehu Tichého oceánu a nikdo nevěděl, Kde tato obrovská vodní plocha končí, ve chvíli, kdy Galileo Galilei obrátil svůj dalekohled k vesmírným dálkám, stanul evropský člověk tváří v tvář nekonečnosti. Pocit, který tento dosud neznámý zážitek, nazval historik Zdeněk Kalista základním zážitkem baroka. Je to pocit přiblížení se Bohu skrze tento svět. Stropy a kupole barokních chrámů působí dojmem, že jsou otevřeny do uzavřeného bezmezného prostoru, který nemůžeme nikdy obsáhnout. Nejsou to však jen vznešené a patetické pocity, které tento pohled v člověku barokní doby vyvolává, v baroku je obsaženo i utrpení, utrpení nikdy nekončícího a marného usilováné přiblížit se nejvyšší dokonalosti, stejně jako s novým poznáním se nám otevírá ještě větší prostor dosud nepoznaného.
Umění, hudba, architektura a literatura se v podobném bohatství detailů vzájemně inspirovaly v ‘‘barokním‘‘ kulturním hnutí, když umělci zkoumali, co mohou vytvořit z opakovaných a rozmanitých vzorů.
Popularitu a úspěch baroka podpořila římsko-katolická církev, která se v době Tridentského koncilu rozhodla, že umění by mělo sdělovat náboženská témata v přímém a citovém zapojení. Světská aristokracie také viděla dramatický styl barokní architektury a umění jako prostředek k zapůsobení na návštěvníky a vyjádření vítězné moci a autority. Barokní paláce jsou vybudované kolem vstupní části dvorů, předpokojů, velkých schodišť a přijímacích místností stupňující se nádhery."

Poznámka

Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 2,5 stran. Některé části textu jsou psány velmi neumělým jazykem.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x512c715d24523.zip (385 kB)
Nezabalený formát:
Baroko_a_rokoko.doc (446 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse