Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Baroko v Čechách

Baroko v Čechách


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Strukturované zápisky z hodin českého jazyka poskytující bohaté vědomosti z oblasti barokní literatury. Práce je vhodná k přípravě na maturitní zkoušky.

Obsah

1.
Společensko-historické pozadí
1.1.
Barokní kulty svatých
2.
Barokní umění
2.1.
Architektura
2.1.1.
Kryštof dienzenhofer
2.1.2.
Kilián Ignác Dienzenhofer
2.1.3..
Jan Santini-Aichel (též Jan Blažej Santini)
2.2.
Sochařství
2.2.1.
Ferdinand Maxmilián Brokof
2.2.2.
Matyáš Bernard Braun
2.3.
Malířství
2.3.1.
Karel Škréta
2.3.2.
Petr Brandl
2.3.3.
Václav Hollar
2.3.4.
Jan Kupecký
2.3.5.
Václav Vavřinec Reiner
3.
Představitelé barokní literatury
3.1.
Exulantská literatura
3.1.1.
Jan Ámos Komenský
3.1.2.
Pavel Stránský
3.1.3.
Jan Kořínek
3.1.4.
Matěj Václav Šteyer (1630-1692)
3.1.5.
Bohumír Hynek Josef Bílkovský (1659-1715)
3.1.6.
Jan Klekar (1639-1703)
3.1.7.
Pavel Skála ze Zhoře
3.1.8.
Jiří Třanovský
3.2.
Domácí literatura
3.2.1.
Adam Václav Mitra z Otradovic (1600-1676)
3.2.2.
Felix Kadlinský (1613-1675)
3.2.3.
Bedřich Bridel (1619 – 1680)
3.2.4.
Bohuslav Balbín (1621-1688)
3.3.
Drama
3.3.1.
Jan Libertin (1654 - 1724)
3.4.
Světská tvorba
3.4.1.
Václav Jan Rosa
3.5.
Písmácká literatura
3.5.1.
Jan František Vavák (1741 – 1816)
3.5.2.
Václav František Kocmánek (1607 – 1679)

Úryvek

"DIDAKTIKA MAGNA („DIDAKTIKA VELKÁ“)
 dílo psané latinsky
 nejvýznamnější pedagogický spis
 shrnuje veškeré Komenského názory na výchovu a vzdělání
 vzdělávat se mohou všichni lidé
o bez ohledu na pohlaví a majetek
 čtyři stupně vzdělávání (po šesti letech)
o Škola mateřská
 výchova domácí, předškolní
 zajišťují ji rodiče
o Škola národní
 školy vyskytující se i na vesnicích
 dítě se má vzdělávat i fyzicky
 tělovýchova
 výchova probíhá od známého k neznámému
 je brán ohled na věk dítěte
 názornost ve vyučování
 „škola hrou“
o naučné hry
o Shola lodus
 soubor studentských her
 samostatný spis
o Gymnázium
 školy se nacházejí pouze ve větších městech (nikoliv na vesnicích)
 výuka probíhá i v latině
o Univerzita
 školy se nacházejí pouze v některých významných městech
 univerzální výuka
 studenti měli před ukončením studia odjet na praxi do ciziny
MOUDROST STARÝCH ČECHŮ
 česky psané dílo
 soubor přísloví
BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ
 z latinských slov sestavuje věty
 encyklopedie a učebnice latiny
ORBIS PICTUS (SVĚT V OBRAZECH)
 učebnice jazyků
o především latiny
 jazyky se vyučují pomocí obrázků
 heslo je uvedeno v několika jazycích a mnohdy je uveden i jeho význam'"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x551fdc154a634.zip (366 kB)
Nezabalený formát:
Baroko_v_Cechach.pdf (378 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse