Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Baterie - prezentace

Baterie - prezentace


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668, Brandýs n.L.-St.Boleslav

Charakteristika: Referát stručným způsobem seznamuje s jednotlivými historickými podobami baterie. Dodává k nim dataci, principy fungování či popis vlastností.

Obsah

1.
Bagdádská baterie
2.
Baterie v novověku
3.
Voltův elektrochemický článek
4.
Galvanický článek
5.
Které látky jsou v galvanickém článku?
6.
Akumulátory
7.
Baterie v Čechách

Úryvek

"Baterie
Tzv. Bagdádská baterie
Objevena 1936 archeologem dr. Wilhelmem Königem
Stáří 2000 let z parthského období
1940 König s názorem, že je to baterie
Pokusy s replikami – dovnitř ocet
→ napětí 0,5 V

Baterie v novověku
18. stol. – snaha najít přenosný zdroj energie
Luigi Galvani - pokus se žabími stehýnky na měděných drátcích a železném zábradlí

Voltův elektrochemický článek
Poč. 19.stol. hrabě Alessandro Volta - poznatky ze žabích stehýnek
Na Galvaniho počest galvanický článek
Další vědci články zlepšují
Galvanický článek
Zapojení do obvodu → chemická reakce → vybíjení článku:
a) nevratné – primární článek
b) vratné – sekundární článek (akumulátor)
 vnitřní odpor = snížení napětí článku
Vždy stejnosměrný proud
U = Ue – Ri * I
Ue - elektromotorické napětí = napětí mezi elektrodami nezatíženého článku
Ri – vnitřní odpor

Které látky jsou v galvanickém článku?
Záporná elektroda (-): zinek, kadmium, lithium a hydráty různých kovů
Kladná elektroda (+): uhlík obklopený burelem, nikl a stříbro
Další látky
Akumulátory
Rozdělení:
a) podle typu elektrolitu:
1. s kyselým elektrolitem
2. se zásaditým elektrolitem
3. s bezvodným elektrolitem
b) podle provedení:
1. otevřené
2. uzavřené (hermetické/plynotěsné)
c) např.: podle tvaru, využití…

Životnost:
stovky nabití/vybití → chemická koroze elektrod  snižování kapacity

Baterie v Čechách
Němec Gessner – 1. suché články - 1898 z Vídně do Čech
Mladá Boleslav, Čelákovice – výroba akumulátorů
1919 „Pála a spol., továrna elektrických článků a baterií ve Slaném“
Další zlepšování a noví výrobci
Zdroj informací
Bateria.cz
Wikipedia.cz"

Poznámka

Součástí práce jsou fotografie a ilustrace o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x503b9c0353ca6.zip (149 kB)
Nezabalený formát:
Baterie.ppt (236 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse