Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Beat generation - výpisky ze střední školy

Beat generation - výpisky ze střední školy


Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tyto výpisky ze střední školy z hodin literatury se týkají tématu Beat generation. V heslech seznamují s charakteristikou daného směru, představují tvorbu klíčových autorů a provádí rozbor jejich některých děl.

Obsah

1.
Charakteristika směru
2.
Lawrence Ferlinghetti
3.
Gregory Corso
4.
Allen Ginsberg
5.
Jack Kerouac

Úryvek

"Lawrence FERLINGHETTI
- jeho sanfranciské knihkupectví a nakladatelství City Lights centrem hnutí (název podle filmu Světla velkoměsta – Charlie Chaplin)
- organizuje beatnické literární pořady (éra beatniků zahájena na jednom večírku r. 1955 – Ginsberg čte báseň Kvílení)
- píše deklamační poezii (=určena pro hlasitý přednes), revoltující proti tradiční optimistické vizi amerického života
- Obrazy zmizelého světa (1955) – jeho debut
- Lunapark v hlavě (1958) – nejznámější

Gregory CORSO
- v 17 letech ve vězení – 3 roky
- vzdělával se pod dohledem Ginsberga – poezie ovlivněná jazzem
- báseň Manželství

Allen GINSBERG (1926 – 1927)
- nejvýznamnější básník Beat Generation
- 2x v Praze (1965 – králem majálesu, 1990); z českých básníků mu byl Hrabě
- nonkonformní život, vystupoval proti moci velkých podnikatelských společností, prosazoval reformu amerických zákonů (homosexualita, drogy)
- Kvílení a jiné básně (1956)
- volný verš, anafory, polysyndeton
- 3 části (1. část – 1 věta)
- biblické motivy, vulgarismy (x intelektuální výrazy)
- motivy města (NY atd.)
- ztráta morálních hodnot, chce se vykřičet ze zoufalství → kvílení
- 1. část – bezprostřední pocity, pohled na svět v různých momentech (promítá se tam Ginsbergův život)
- 2. část – biblické motivy (Moloch – pohanský bůh) oslovování Molocha (vidí v něm příčinu všeho, kam se americká společnost dostala – zbídačení apod.)
- 3. část – oslovuje Karla Solomona (Jsem s tebou v Rocklandu... – psychiatrická léčebna), vedlejší věty přívlastkové"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Názvy děl jsou zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ec43389e924f.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Beat_Generation.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse