Název Goodness Staženo

Existencialismus - výpisky ze střední školy

Výpisky ze střední školy z hodin literatury se zaměřují na existencialismus. Seznamují s charakteristikou směru a sledují jeho návaznost na filosofick... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

793x

Prokletí básníci

Práce se zabývá skupinou francouzských básníků poslední třetiny 19. století, Prokletými básníky. Po krátké charakteristice se věnuje jednotlivým členů... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

746x

Literární druhy, prozodické systémy

Jedná se o krátký přehled literárních druhů.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

652x

Karel Hynek Mácha a jeho současníci, májovci

Zápisky z hodin ve stručných bodech postihují život a dílo Karla Hynka Máchy a připojují informace o dalších spisovatelích jeho doby. Závěrečná část p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

644x

Romantismus v české a evropské literatuře - tahák

Práce je zpracovaným tahákem na téma romantismus v české a evropské literatuře, kde je tento směr charakterizován, stejně tak hlavní hrdina románů a d... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

641x

Literární druhy, prozodické systémy verše

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

510x

Baroko

Tato práce obsahuje celkové shrnutí hlavních významných rysů tohoto uměleckého směru. Jeho datování, osobnosti a teze.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Literatura

461x

Klasicismus a osvícenství v Evropě

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

457x

Česká literatura 50. až 60. let 19. století

Tématem této práce je česká literatura v druhé polovině 19. století. Práce nabízí heslovité shrnutí situace v českých zemích v 50. letech 19. století.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

446x

Nejstarší nepsané a písemné projevy - zápisky z literatury 2/4

Zápisky z hodin na téma Nejstarší nepsané a písemné projevy přibližují nepsané projevy před vznikem písemnictví a ve své převažující části charakteriz... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

351x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]