Název Goodness Staženo

Prokletí básníci

Práce se zabývá skupinou francouzských básníků poslední třetiny 19. století, Prokletými básníky. Po krátké charakteristice se věnuje jednotlivým členů... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

507x

Romantismus v české a evropské literatuře - tahák

Práce je zpracovaným tahákem na téma romantismus v české a evropské literatuře, kde je tento směr charakterizován, stejně tak hlavní hrdina románů a d... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

424x

Literární druhy, prozodické systémy

Jedná se o krátký přehled literárních druhů.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

420x

Existencialismus - výpisky ze střední školy

Výpisky ze střední školy z hodin literatury se zaměřují na existencialismus. Seznamují s charakteristikou směru a sledují jeho návaznost na filosofick... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

387x

Literární druhy, prozodické systémy verše

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

331x

Karel Hynek Mácha a jeho současníci, májovci

Zápisky z hodin ve stručných bodech postihují život a dílo Karla Hynka Máchy a připojují informace o dalších spisovatelích jeho doby. Závěrečná část p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

322x

Klasicismus a osvícenství v Evropě

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

315x

Česká literatura 50. až 60. let 19. století

Tématem této práce je česká literatura v druhé polovině 19. století. Práce nabízí heslovité shrnutí situace v českých zemích v 50. letech 19. století.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

295x

Baroko

Tato práce obsahuje celkové shrnutí hlavních významných rysů tohoto uměleckého směru. Jeho datování, osobnosti a teze.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Literatura

249x

Husitství v Čechách

Práce se věnuje husitství v Čechách v období let 1415 - 1471. Autorka člení husitství do několika skupin podle období - zabývá se léty 1415 - 1419, 14... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

129x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [12]