Název Goodness Staženo

Prokletí básníci

Práce se zabývá skupinou francouzských básníků poslední třetiny 19. století, Prokletými básníky. Po krátké charakteristice se věnuje jednotlivým členů... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

600x

Existencialismus - výpisky ze střední školy

Výpisky ze střední školy z hodin literatury se zaměřují na existencialismus. Seznamují s charakteristikou směru a sledují jeho návaznost na filosofick... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

560x

Literární druhy, prozodické systémy

Jedná se o krátký přehled literárních druhů.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

538x

Romantismus v české a evropské literatuře - tahák

Práce je zpracovaným tahákem na téma romantismus v české a evropské literatuře, kde je tento směr charakterizován, stejně tak hlavní hrdina románů a d... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

527x

Karel Hynek Mácha a jeho současníci, májovci

Zápisky z hodin ve stručných bodech postihují život a dílo Karla Hynka Máchy a připojují informace o dalších spisovatelích jeho doby. Závěrečná část p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

457x

Literární druhy, prozodické systémy verše

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

411x

Klasicismus a osvícenství v Evropě

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

392x

Baroko

Tato práce obsahuje celkové shrnutí hlavních významných rysů tohoto uměleckého směru. Jeho datování, osobnosti a teze.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Literatura

364x

Česká literatura 50. až 60. let 19. století

Tématem této práce je česká literatura v druhé polovině 19. století. Práce nabízí heslovité shrnutí situace v českých zemích v 50. letech 19. století.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

357x

Osvícenství - výpisky

Tato práce obsahuje výpisky z české literatury na téma osvícenství. Formou velmi stručných hesel seznamuje s osvícenstvím a encyklopediemi obecně. Pot... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Literatura

292x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [12]