Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Benešovy dekrety v kontextu evropského postoje k EU

Benešovy dekrety v kontextu evropského postoje k EUKategorie: Evropská unie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Praha 10 – Strašnice

Charakteristika: Osnova a úvod k práci na téma Benešovy dekrety v kontextu evropského postoje k EU, která nakonec nebyla použita. Může se hodit jako inspirace.

Obsah

1.
Osnova
2.
Úvod

Úryvek

"Příkladem může být třeba relativně nedávná situaci při přijímání Lisabonské smlouvy. Tehdejší prezident ČR Václav Klaus se totiž obával, že Lisabonská smlouva umožní „prolomení“ Benešových dekretů a z tohoto důvodu si vymínil, že Lisabonskou smlouvu, se kterou byla spojena i právní závaznost Listiny základních práv EU, podepíše pouze za předpokladu, že bude pro ČR vyjednána trvalá výjimka z Listiny základních práv EU. V této souvislosti se pak z pochopitelných důvodů vedla celá řada diskuzí ohledně této výjimky na úrovni EU a častokrát se hovořilo samozřejmě i o Benešových dekretech. Z tohoto důvodu lze toto téma označit za stále aktuální a lze jej označit za téma vhodné pro zpracování závěrečné práce.
Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem v současé době ovlivňují Benešovy dekrety zahraničně politické vztahy ČR, zejména se zaměřením na vztahy vůči EU a v rámci EU. Dílčím cílem této práce je pak konfrontovat pohled na dekrety v době jejich přijetí a pohled na dekrety v současnosti.
Výzkumná otázka této práce je následující: Jakým způsobem se liší pohled na Benešovy dekrety v druhé polovině 40. let ve srovnání se současností? Práce by rovněž měla ověřit následující hypotézy:
1. Dnešní pohled na dekrety se významně liší od pohledu v době, kdy byly přijaty.
2. V době vydání deketů byly dekrety chápány jako pozitivní krok a měly značnou podporu obyvatelstva."

Poznámka

Práce obsahuje malý obrázek na úvodní straně.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55552b6b060ca.zip (37 kB)
Nezabalený formát:
Benesovy_dekrety.doc (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse