Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce

Bakalářská práce

V této sekci se můžete inspirovat jak napsat bakalářskou práci. Ukázka bakalářské práce je nejlepší inspirace. Proto nabízíme bakalářské práce ke stažení, aby Vaše práce byla ještě lepší a kvalitnější.

Ekonomické obory (69) Finanční oblast (12) Humanitní vědy (127) Jazyky (3) Přírodní vědy (25) Technické obory (38) Umělecké obory (6)
Název Goodness Staženo

Marketing hotelových služeb: Hotel a restaurace U Dupala - bakalářská práce

Rozsáhlá práce se věnuje zhodnocení marketingového postupu při řízení hotelu a restauračního zařízení. Jedná se o zevrubnou analýzu tohoto typu podnik... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Podnikatelský záměr

1889x

Bakalářská práce - obecný vzor, základy tvorby, norma bibliografické citace

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

1544x

Sociální deviace v naší společnosti - bakalářská práce

Sociální deviace - zjevné (rozpoznané a označkované)deviantní chování, zjevné deviantní fyzické charakteristiky při normálním chování, zjevné poruchy ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

820x

Mezilidské vztahy na pracovišti - bakalářská práce

Tato práce se zabývá mezilidskými vztahy na pracovišti, možnými konfliktními situacemi, důvody vedoucích ke stresům na pracovišti, a vzájemným vliv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

617x

Charakteristika tří období historického vývoje managementu

Práce rozebírá tří období vývoje managementu, jež také detailněji popisuje. První část je věnována klasickému období managementu a představuje zde zák... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Management

595x

Zátěž a stres v manažerské praxi v souvislosti s time managementem

Cílem bakalářské práce je identifikovat možnosti technik time managementu užívaného pro zefektivnění pracovního výkonu u liniového a středního managem... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Časový management

586x

Systém daní a možnosti jeho reformy - bakalářská práce

Práce nejprve vymezuje, charakterizuje daně a popisuje historický vývoj daňových teorií. Dále se věnuje funkci daní daňové spravedlnosti, daňové soust... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

564x

Reforma veřejné správy jako proces decentralizace v moderním demokratickém státě - bakalářská práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

531x

E-learning jako nástroj efektivnosti ve vzdělávání - bakalářská práce

Práce se podrobně zabývá e-learningem jako nástrojem efektivnosti ve vzdělávání. První část práce se věnuje jeho pojetí, formám, přínosům, výhodám a n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

496x

Mzdy - bakalářská práce

Úvod - seznámení. Historie právní úpravy odměňování práce, mzda - pojem, definice a funkce mzdy, rozdíly mezi mzdou, platem a odměnou, mzda z hlediska... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Řízení lidských zdrojů

491x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [26]