Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce

Bakalářská práce

V této sekci se můžete inspirovat jak napsat bakalářskou práci. Ukázka bakalářské práce je nejlepší inspirace. Proto nabízíme bakalářské práce ke stažení, aby Vaše práce byla ještě lepší a kvalitnější.

Ekonomické obory (69) Finanční oblast (12) Humanitní vědy (124) Jazyky (3) Přírodní vědy (25) Technické obory (37) Umělecké obory (6)
Název Goodness Staženo

Marketing hotelových služeb: Hotel a restaurace U Dupala - bakalářská práce

Rozsáhlá práce se věnuje zhodnocení marketingového postupu při řízení hotelu a restauračního zařízení. Jedná se o zevrubnou analýzu tohoto typu podnik... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Podnikatelský záměr

1887x

Bakalářská práce - obecný vzor, základy tvorby, norma bibliografické citace

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

1539x

Sociální deviace v naší společnosti - bakalářská práce

Sociální deviace - zjevné (rozpoznané a označkované)deviantní chování, zjevné deviantní fyzické charakteristiky při normálním chování, zjevné poruchy ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

809x

Mezilidské vztahy na pracovišti - bakalářská práce

Tato práce se zabývá mezilidskými vztahy na pracovišti, možnými konfliktními situacemi, důvody vedoucích ke stresům na pracovišti, a vzájemným vliv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

600x

Systém daní a možnosti jeho reformy - bakalářská práce

Práce nejprve vymezuje, charakterizuje daně a popisuje historický vývoj daňových teorií. Dále se věnuje funkci daní daňové spravedlnosti, daňové soust... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

563x

Reforma veřejné správy jako proces decentralizace v moderním demokratickém státě - bakalářská práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

531x

E-learning jako nástroj efektivnosti ve vzdělávání - bakalářská práce

Práce se podrobně zabývá e-learningem jako nástrojem efektivnosti ve vzdělávání. První část práce se věnuje jeho pojetí, formám, přínosům, výhodám a n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

495x

Mzdy - bakalářská práce

Úvod - seznámení. Historie právní úpravy odměňování práce, mzda - pojem, definice a funkce mzdy, rozdíly mezi mzdou, platem a odměnou, mzda z hlediska... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Řízení lidských zdrojů

483x

Mujhotel: marketing hotelu - bakalářská práce

Jedná se o bakalářskou práci, která se věnuje marketingu hotelu. V první, teoretické části práce jsou vymezeny některé pojmy a představeny náležitosti... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

432x

Příčiny a projevy syndromu vyhoření u pracovníků v pomáhající profesích - bakalářská práce

Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. První kapitola se věnuje teoretickému zázemí a vývoji syndromu vyhoření z hlediska vědy. D... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

402x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [25]